Στοιχηματικοί κανόνες

Στοιχηματικοί κανόνες

 

1. Όροι και προϋποθέσεις

Ορισμοί

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι λέξεις «εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «ο δικτυακός τόπος» αναφέρονται στη magicbet.gr.

«Λογαριασμός Magicbet» είναι ο λογαριασμός που τηρεί ένας πελάτης της magicbet.gr, αυστηρά για το σκοπό διενέργειας συναλλαγών στοιχηματισμού.

 

2. Γενικοί κανόνες

Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και όλες οι συναλλαγές που γίνονται δεκτές από τη magicbet.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεσμεύεστε από το σύνολο της παρούσας σύμβασης και από τους Κανόνες μας οι οποίοι ενσωματώνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

3. Ο Πελάτης

Όλοι οι πελάτες της magicbet.gr πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή μεγαλύτεροι. Οποιοσδήποτε πελάτης δύναται να ελεγχθεί κατά την υποβολή της αίτησής του προκειμένου να αποδείξει την ενηλικιότητά του. Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα της ηλικίας  και εγγραφα για επαληθευση της κατοικιας εντος 3 μηνων για καθε πελατη. Οι λογαριασμοί δύναται να ανασταλούν όσο εκκρεμεί η διευκρίνιση.

3.2 Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε κατοίκους των ΗΠΑ ή άλλης χώρας που εφαρμόζει περιορισμούς στα τυχερά παιγνίδια.

3.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές των δικτυακών τόπων μας σε πελάτες από ορισμένες περιοχές.

3.4 Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανοίξει Λογαριασμό magicbet.gr.

3.5 Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό πελάτη οποτεδήποτε, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, στον πελάτη θα αποστέλλεται το υπόλοιπο που απομένει στο λογαριασμό, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων εκταμίευσης. Κέρδη που προκύπτουν από τρέχοντα στοιχήματα, θα αποστέλλονται στον πελάτη μετά την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

3.6 Δεν είναι πρακτικό ή δυνατό η magicbet.gr να διαπιστώνει ποιος νόμος ισχύει σε κάθε χώρα ή πολιτεία σε διαρκή βάση. Ωστόσο, έχει προβληθεί ο ισχυρισμός ότι ο Στοιχηματισμός σε Αθλήματα στο Διαδίκτυο μπορεί να μην είναι νόμιμος σε κάποιες δικαιοδοσίες και ότι είναι ευθύνη του κατόχου της κάρτας να γνωρίζει τους νόμους που αφορούν το στοιχηματισμό σε αθλήματα στο διαδίκτυο στη χώρα κατοικίας του, καθώς και τους νόμους του τόπου όπου βρίσκεται ο κάτοχος της κάρτας κατά το χρόνο της συναλλαγής – αν διαφέρει. Η magicbet.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχερά παιγνίδια μέσω διαδικτύου που διεξάγονται σε δικαιοδοσίες όπου αυτά είναι παράνομα.

3.7 Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να μεταβιβάσει και/ή χορηγήσει άδεια χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δικαιώματος, υποχρέωσης και/ή λειτουργίας Λογαριασμού Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου σε άλλο νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι η magicbet.gr εγγυάται την εκπλήρωση της μεταβιβαζόμενης υποχρέωσης.

3.8 Όλοι οι πελάτες πρέπει κατά πάντα χρόνο να εγγυούνται ότι δεν:

- Ενεργούν για λογαριασμό άλλου προσώπου

- Καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα

- Καταθέτουν χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία ο πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

3.9 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός Magicbet ανοίγεται, τηρείται και/ή λειτουργεί κατά παράβαση των όρων 3.1 και/ή 3.2, 3.8, η magicbet.gr και/ή οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να δεσμεύσουν χρήματα από αυτόν το λογαριασμό Magicbet.

 

4. Ο Λογαριασμός

4.1 Για να έχετε πρόσβαση στις πραγματικές υπηρεσίες μας χρηματικού στοιχηματισμού, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό κατάθεσης Magicbet. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι το ποσό που είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό σας. Στοιχήματα που κερδίζουν, τα οποία γίνονται δεκτά κατά λάθος για ποσά που υπερβαίνουν το κατατεθειμένο ποσό θα πληρώνονται ανάλογα.

4.2 Όταν αποφασίζει για την αποδοχή μιας νέας εγγραφής, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τις πληροφορίες που δώσατε σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά σας και οι λεπτομέρειες της κάρτας. Θα ελέγχουν κάθε στοιχείο που η Εταιρεία γνωστοποιεί σε αυτές έναντι κάθε βάσης δεδομένων (δημόσιας ή ιδιωτικής) στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο για τον έλεγχο αυτό. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, καταχωρεί και γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εγγραφή και ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία δύναται να καταχωρηθούν από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

4.3 Η αίτηση ανοίγματος λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα Εγγραφής και αποστέλλοντάς τη στη magicbet.gr.

4.4 Επιλέγετε το δικό σας απόρρητο όνομα χρήστη και άλλες ερωτήσεις ασφαλείας, κωδικούς και συνθηματικές λέξεις. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Μη τους αποκαλύπτετε σε κανέναν, καθώς όποια στοιχήματα παίζονται από πρόσωπο που αναφέρει τα δικά σας στοιχεία ασφαλείας θα αποδίδονται σε εσάς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορείτε να αλλάξετε τα συνθηματικά στοιχεία σας οποτεδήποτε και αυτά να θεωρούνται έγκυρα.

4.5 Είναι ευθύνη σας να διασφαλίζετε ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία ενημερώνονται. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγοντας «προσωπικά στοιχεία» (personal details) στο τμήμα «Συνδεδεμένος» (Logged on).

4.6 Η ελάχιστη κατάθεση σε ένα λογαριασμό είναι 20 Ευρώ μεσω καρτων και Moneybookers και 50 Ευρω μεσω Τραπεζικής Μεταφορας. Η ανώτατη κατάθεση που επιτρέπουμε ανά πελάτη μέσω εξουσιοδοτημένων Moneybookers καρτων είναι 5000 Ευρω, μέσω Moneybookers και Τραπεζικής Μεταφορας είναι 15000 Ευρω  ή το ισοδύναμό τους σε άλλα νομίσματα για κάθε ημέρα. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι το ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό σας. Δεν καταβάλλεται τόκος σε υπόλοιπα λογαριασμών.

4.7 Καταθέσεις στο λογαριασμό μπορούν να γίνουν σε ένα από τα νομίσματα που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το νόμισμα του λογαριασμού σας από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη κατάθεση.

4.8 Σε περίπτωση που επιλέξετε να μεταφέρετε κεφάλαια στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής κάρτας, θα μας παρέχετε επίσης πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική κάρτα, όπως σωστή διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, αριθμό λογαριασμού και ημερομηνία λήξης. Σας ζητάμε να μας αποστείλετε με φαξ την εμπρόσθια και την οπίσθια όψη της κάρτας μαζί με τα στοιχεία του διαβατηρίου σας.

4.9 Μπορείτε να αναλάβετε από το λογαριασμό σας οποτεδήποτε, αρκεί στοιχήματα για ποσό ίσο με την πρώτη κατάθεση να έχουν τακτοποιηθεί και όλες οι πληρωμές να έχουν εκκαθαριστεί και επιβεβαιωθεί. Αν η κατάθεση έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας, αλλά δεν έχει παραληφθεί φαξ με αντίγραφο της κάρτας και του διαβατηρίου (βλέπε 4.8), θα πρέπει να μας στείλετε το φαξ πριν γίνει δυνατή η ανάληψη χρημάτων.

4.10 Πληρωμές από το λογαριασμό στοιχηματισμού σας θα γίνονται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού σας ή Moneybookers. Magicbet διατηρει δικαιωμα να επιστρεψει χρηματα στη πιστωτική/χρεωστική κάρτα του πελάτη για οποιονδήποτε λόγο. 

4.11 Η magicbet.gr δύναται να διορίσει έναν Διαχειριστή Πληρωμών ο οποίος θα εισπράττει και/ή καταβάλλει χρήματα για λογαριασμό της magicbet.gr. Όλες οι συναλλαγές πληρωμών πρέπει να εγκρίνονται όσον αφορά τις υποψίες για απάτη και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ΗΒ περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

4.12 Αν κάποιο ποσό πιστωθεί κατά λάθος στο λογαριασμό σας, θα απόκειται σε εσάς να υποδείξετε το σφάλμα στην Εταιρεία. Αν δεν το κάνετε, όλα τα στοιχήματα που πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από το σφάλμα αυτό θα ακυρώνονται.

 

5. Τοποθέτηση των Στοιχημάτων σας

5.1 Το ελάχιστο στοίχημα είναι 0,10€

5.2 Δεν υπάρχει ανώτατος περιορισμός στοιχηματισμού, εφόσον το διαθέσιμο ποσό στο λογαριασμό σας καλύπτει το ποσό που στοιχηματίζεται. Αλλιώς, το στοίχημα θα είναι έγκυρο μόνο για το διαθέσιμο ποσό. Ωστόσο, η Magicbet διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί στοιχήματα για ποσά πάνω από 100€, αν προηγουμένως δεν δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τη Magicbet.

5.3 Αν εισαχθούν επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για αποφυγή των ανώτατων ορίων «ποσού στοιχήματος» που επιτρέπονται κανονικά για ένα στοίχημα, όλα τα στοιχήματα μπορούν να ακυρωθούν, ακόμα και αφού έχουν λάβει χώρα τα γεγονότα.

5.4 Τα στοιχήματα που παίζονται στο διαδίκτυο με τη magicbet.gr απαλλάσσονται από φόρο.

5.5 Δεν γίνονται δεκτά στοιχήματα με πίστωση. Τα αναγκαία χρήματα πρέπει να είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό στοιχηματισμού σας πριν το στοίχημα γίνει δεκτό από τη magicbet.gr.

5.6 Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο για τα γεγονότα που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο της magicbet.gr. Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλα ή μέρος των προσφερόμενων στοιχημάτων.

5.7 Όλες οι ώρες που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο μας θα είναι ώρες Ελλάδας (GMT+2) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.8 Οι ημερομηνίες και οι ώρες όλων των αθλητικών γεγονότων που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο είναι απλά ενδεικτικές. Θα ισχύουν οι επίσημες ημερομηνίες και ώρες που δημοσιεύονται από τις σχετικές αθλητικές ομοσπονδίες.

5.9 Στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μόνο μέχρι την έναρξη του αθλητικού γεγονότος ή κάποια άλλη ώρα που θα ορίζει η magicbet.gr. Για γεγονότα που προσφέρονται για ζωντανό στοίχημα, στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μέχρι το στοίχημα να κλείσει από τη magicbet.gr.

5.10 Αν η magicbet.gr αποδεχθεί κατά λάθος ένα στοίχημα μετά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 5.9, η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα. Τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται στο λογαριασμό του πελάτη.

5.11 Όλες οι αποδόσεις αναγράφονται για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο. Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται επομένως σε αλλαγές και θα ισχύουν μόνο οι αποδόσεις κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτό ένα στοίχημα.

5.12 Η «ελάχιστη επιλογή» είναι το ελάχιστο ποσό πρόγνωσης που απαιτείται για την εγκυρότητα του στοιχήματος. Ενίοτε οι πελάτες δεν θα επιτρέπεται να στοιχηματίζουν σε μεμονωμένο γεγονός, αλλά μόνο σε συνδυασμό σχετικό με το ίδιο είδος γεγονότων. Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων επιλογών δύναται να διαφέρει ανάλογα με το γεγονός. Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών που ζητούνται για το στοίχημα αναγράφεται καθαρά στο δικτυακό τόπο.

5.13 Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα και να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα, ακόμα και μετά τη διεξαγωγή του γεγονότος. Η magicbet.gr δύναται επίσης να αποδεχθεί εν μέρει ένα στοίχημα, μειώνοντας το ποσό του πονταρίσματος. Τότε θα έχετε την επιλογή να τοποθετήσετε το τροποποιημένο στοίχημα ή όχι. Όπου η επιλογή ακυρώνεται, σε «μεμονωμένα» στοιχήματα τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται. Σε «σωρευτικά» στοιχήματα το ποσό του πονταρίσματος θα ισχύει για τις υπόλοιπες επιλογές. Αν, μετά την ακύρωση κάποιων γεγονότων, ο αριθμός των επιλογών σε ένα στοίχημα είναι κατώτερος από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο είδος στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται και το ποσό του στοιχήματος θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

5.14 Πολλαπλά στοιχήματα (δηλ. Ειδικά) δεν μπορούν να περιέχουν ασύμβατες επιλογές. Αν αυτό συμβεί ακούσια και το σύστημά μας αποδεχθεί το στοίχημα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

5.15 Σε κάθε στοίχημα θα δίνεται ένας ατομικός αριθμός που θα εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχήματος. Η χορήγηση αυτού του αριθμού αποτελεί επιβεβαίωση ότι το στοίχημα καταχωρήθηκε. Στοιχήματα δεν είναι έγκυρα χωρίς αυτόν τον αριθμό.

5.16 Οι πελάτες πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματά τους για στοίχημα ως άτομα. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα στοιχήματος που περιέχουν το ίδιο γεγονός ή παρόμοιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορούν μεταγενέστερα να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιπτώσεις:

5.16.1 Όπου η magicbet.gr πιστεύει ότι οι πελάτες ενεργούν σε αθέμιτη σύμπραξη ή συνεταιριστικά.

5.16.2 Όπου αιτήματα στοιχήματος καταχωρούνται εντός 48 ωρών από ένα άλλο.

5.16.3 Όπου εισάγονται επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για να αποφευχθούν τα ανώτατα όρια «ποσού στοιχήματος» ή «ποσού κέρδους» που κανονικά επιτρέπονται για ένα μεμονωμένο στοίχημα.

5.17 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5.16, η magicbet.gr δύναται να πληρώσει μόνο ένα ποσό που θα γινόταν δεκτό για έναν πελάτη που τοποθετεί ένα στοίχημα.

5.18 Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τους όρους καταχώρησης του αιτήματος για στοιχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων, πριν επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του στοιχήματος.

Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία των στοιχημάτων του είναι σωστά. Από τη στιγμή που ένα στοίχημα επιβεβαιώνεται δεν θα επιτρέπονται αλλαγές και θα ισχύουν όλοι οι κανόνες.

5.19 Η magicbet.gr δεν θα επιτρέπει ούτε θα αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε προφανή σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με ανακοίνωση τιμών, επιλογές (συμμετέχοντες, παίκτες, ομάδες, κ.λπ.), ώρες ή αποτελέσματα, αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει απόλυτη ακρίβεια. Ανεξάρτητα από τη διάταξη του ανωτέρω Κανόνα 5.18, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή λάθη (για παράδειγμα, λανθασμένη τιμή ή ακύρωση στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν μετά την έναρξη ενός γεγονότος). Ο όρος «λανθασμένη τιμή» εδώ δεν σημαίνει τις αποδόσεις ως πρόγνωση ή κρίση, αλλά ένα σφάλμα μεταγραφής ή αντιστροφής των αποδόσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η/οι επιλογή/ές θα ακυρώνεται/ακυρώνονται.

5.20 Όλα τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που δημοσιεύονται και επιβεβαιώνονται από την Επίσημη Αρχή (όπως η Uefa, η Βρετανική Ένωση Τύπου, κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο στους κανόνες μας. Όπου το γεγονός δεν καλύπτεται, θα χρησιμοποιούμε τον επίσημο δικτυακό τόπο του τουρνουά/αθλήματος.

5.21 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες μας, τα στοιχήματα θα ισχύουν είτε η επιλογή συμμετέχει στο γεγονός είτε όχι, εκτός αν δεν λάβει χώρα το ίδιο το γεγονός, οπότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

5.22 Δεν θα αναφέρονται όλοι οι παίκτες / συμμετέχοντες στις αγορές απλών στοιχημάτων μας για κάποια τουρνούα και αγορές γεγονότων. Αν επιθυμείτε να στοιχηματίσετε σε μη καταχωρημένη επιλογή, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση service@magicbet.gr και θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε την επιλογή στην αγορά.

5.23 Σε οποιοδήποτε άθλημα, σε περίπτωση ισοπαλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, το στοίχημα θεωρείται ότι κερδίζει. Οι αποδόσεις θα διαιρούνται με τον αριθμό συμμετεχόντων (π.χ.: απόδοση: 1,80, αριθμός συμμετεχόντων = 2, ισχύουσα απόδοση = 1,80 / 2 = 0.90).

5.24 Τα στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον αγωνιστικό χώρο, με βάση την απονομή των μεταλλίων ή με ανάδειξη από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αποτελέσματα «στα χαρτιά» που προκύπτουν από πειθαρχικές ενέργειες ή τακτικές δικαστικές ενέργειες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση ειδήσεων σχετικά με «αθλητικές παραβάσεις» ή «στημένους αγώνες» η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τα κέρδη ή να μην τα πληρώσει.

5.25 Σε ειδικές περιπτώσεις, η magicbet.gr δύναται να επιβεβαιώσει στοίχημα εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ πριν το στοίχημα γίνει αποδεκτό.

5.26 Επεξηγηματικά και μόνο χρησιμοποιούνται οι Λίρες Στερλίνες (GBP) σε παραδείγματα που δίνονται στους παρόντες κανόνες.

5.27 Η magicbet.gr θα δέχεται μόνο στοιχήματα που δίνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο. Στοιχήματα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τέλεξ δεν γίνονται αποδεκτά και, αν λαμβάνονται, θα ακυρώνονται, είτε κερδίσουν είτε χάσουν.

5.28 Πολλαπλά στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα του ενός μέρους του στοιχήματος συμβάλλει στο αποτέλεσμα ενός άλλου (γνωστά επίσης ως «σχετιζόμενα στοιχήματα»), δεν γίνονται αποδεκτά και, αν ληφθούν κατά λάθος, τα στοιχηματιζόμενα ποσά θα διαιρούνται σε ίσα μέρη, όπου συμπίπτουν. Για παράδειγμα, £20 Διπλό, ο Agassi να νικήσει 3-1 σετ και ο Agassi να νικήσει τον αγώνα τακτοποιείται ως 2 Χ £10 Μονά. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το διπλό στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος / Ακριβές Σκορ (βλέπε κανόνες ποδοσφαίρου).

5.29 Όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, ή όπου πληροφορίες σχετικές με τη διεξαγωγή του γεγονότος/κούρσας/αγώνα δύναται να αλλάξουν ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί η έκβαση τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

5.30 Όλα τα στοιχήματα που παίζονται με τη magicbet.gr θεωρούνται ότι τοποθετούνται και λαμβάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη magicbet.gr θεωρείται ότι έχει συναφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

5.31 Αν συμβεί κάποιο γεγονός που δεν καλύπτεται από αυτούς τους κανόνες, θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με τους κανόνες μας ή, αν αυτό αποτύχει, με γενικά αποδεκτούς κανόνες της βιομηχανίας, πριν τακτοποιήσουμε τα στοιχήματα για το γεγονός αυτό.


6. Κέρδη

6.1 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος είναι 15.000€, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.
6.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές μέρες) είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτήτα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.


6.3 Όπου έχει τοποθετηθεί πολλαπλό στοίχημα που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια κέρδους τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο.


7. Αμφισβήτηση, Παράπονα, Αντιρρήσεις και Διευκρινίσεις

 

7.1 Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η Εταιρεία δεν θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε εκτύπωση ή απόδειξη, αντίστοιχο της οποίας δεν υπάρχει στα αρχεία της Εταιρείας.

7.2 Σε περίπτωση διαφωνίας, εσείς και η magicbet.gr συμφωνείτε ότι το Σύστημα Καταγραφής Συναλλαγών θα ενεργεί σε τελικό βαθμό για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε αξίωσης.

7.3 Η magicbet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που [ο πελάτης] ισχυρίζεται ότι προέκυψε από το δικτυακό τόπο μας ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία ή μετάδοση, της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή τις γραμμές, εσφαλμένης χρήσης του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σφάλματος ή παράλειψης ως προς το περιεχόμενο.

7.4 Όπου υπάρχουν στοιχεία για στήσιμο Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί το αποτέλεσμα τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

7.5 Κάθε διαφωνία, διευκρίνιση, αντίρρηση, αξίωση ή παράπονο προς τη Magicbet πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από το εν λόγω γεγονός ή συμβάν, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

7.6 Όλες οι αξιώσεις/διαφωνίες θα πρέπει πρώτα να εγείρονται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@magicbet.gr. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφωνία, αυτή δύναται να υποβληθεί για διαιτησία στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαιτησίας Στοιχημάτων (Independent Betting Arbitration Service) (www.ibas-uk.com), στη διεύθυνση PO Box 44781, London SW1W 0WR, Αγγλία, η απόφαση της οποίας θα είναι τελική, υπό τον όρο ότι τα πλήρη γεγονότα παρουσιάστηκαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

7.7 Διαφορά απόψεων σχετικά με οποιοδήποτε στοίχημα ή τους όρους με τους οποίους ένα στοίχημα πρέπει να τακτοποιηθεί, δεν θα γίνεται αντικείμενο διαφοράς, δικαστικής ενέργειας ή αμφισβήτησης της Άδειας Πράκτορα Στοιχημάτων, εκτός αν η διαφωνία έχει κριθεί από την I.B.A.S. σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες και η απόφαση του διαιτητή δεν έχει εφαρμοστεί από το ενδιαφερόμενο μέρος.

 

8. Εξαίρεση και Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων της magicbet.gr παρέχονται «ως έχουν». Αν δεν επιβάλλεται από το ισχύον δίκαιο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων. Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις ιστοσελίδες ή να αναστέλλει την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε.

8.2 Η magicbet.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτους, προς το οποίο έχουν σύνδεσμο (link) οι ιστοσελίδες της magicbet.gr.

8.3 Η magicbet.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, όπως και αν προκαλούνται.

8.4 Αν η magicbet.gr θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη από δικαστήριο, τότε η ευθύνη της θα περιορίζεται στο ποσό που πονταρίστηκε ή στο ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό στοιχημάτων του πελάτη, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο.

 

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πρόσβαση σε Ιστοσελίδες

9.1 Επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες της magicbet.gr συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Δεν πρέπει να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.2 Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων της magicbet.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της magicbet.gr. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλων των περιεχομένων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της magicbet.gr δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει άδεια σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η magicbet.gr συναινεί στην αποθήκευση από εσάς στον υπολογιστή σας ή στην εκτύπωση αντιγράφων αποσπασμάτων αυτών των σελίδων για προσωπική σας χρήση μόνο. Μεμονωμένα έγγραφα των ιστοσελίδων μας δύναται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά.

 

10. Διάφορα

10.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση από εσάς αυτού του δικτυακού τόπου, εγγυάστε στη magicbet.gr ότι δεν θα χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο για σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις.

10.2 Αν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων της εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που διατυπώνονται ανωτέρω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ως καταργημένη από μία έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει περισσότερο το σκοπό της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει ισχυρή.

10.3 Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη magicbet.gr όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο και καταργεί κάθε προηγούμενη ή τρέχουσα γνωστοποίηση και πρόταση, είτε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, προφορικά ή με έγγραφο, ανάμεσα σε εσάς και τη magicbet.gr όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο. Η έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε γνωστοποίησης που γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται σε ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στην ίδια έκταση και με τις ίδιες προϋποθέσεις με άλλα έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

10.4 Υπάρχει επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων δεν παρέχονται ρητά με την παρούσα.

10.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Μαλτας

 

11. Κανόνες Στοιχηματισμού

11.1 Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων θα είναι σύμφωνα με τη σειρά στο βάθρο των νικητών ή την ανακήρυξη των νικητών από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του αποτελέσματος αυτού δεν θα έχει σχέση με τους σκοπούς του στοιχηματισμού.

11.2 Ισόπαλα γεγονότα

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο νικηφόρο αποτέλεσμα και επομένως πετύχουν ισοβαθμία, οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες δια του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. με αποδεκτή απόδοση 2,70 και τρεις ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε σε απόδοση: 2.70/3 = 0.90)

11.3 Άμεσος ανταγωνισμός (Head to Head)

Στα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά: - Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν εκκινήσει, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).

- Τουλάχιστον ένας συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το αγώνισμα, αλλιώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).

- Αν όλοι οι συμμετέχοντες αποκλειστούν ή αποβληθούν, η απόδοση θα είναι 1,00.

- Αν οι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ισχύει ο κανόνας των Ισόπαλων Γεγονότων.

 

12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

12.1 Αποτελέσματα αγώνων

Όλα τα ποδοσφαιρικά στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση αγώνα 90 λεπτών (πλέον των καθυστερήσεων). Η Παράταση, το Χρυσό Γκολ και η Διαδικασία των Πέναλτι δεν μετρούν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

12.2 Στοιχήματα Ante post (μακράς διαρκείας).

Η ομάδα στην οποία απονέμεται το πρωτάθλημα θα είναι η νικήτρια, ανεξάρτητα από τον τρόπο που το κερδίζει (π.χ. αγώνες κατάταξης, παράταση, χρυσό γκολ, στρίψιμο νομίσματος, κ.λπ.). Αν μια ομάδα αποτύχει να προκριθεί, αποσυρθεί ή αποκλειστεί, όλα τα στοιχήματα θα χάνουν. Όλα τα στοιχήματα είναι «all in» και δεν επιστρέφονται χρήματα που ποντάρονται σε ομάδες που δεν ξεκινούν στη διοργάνωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

12.3 Αγώνες που διακόπτονται, ματαιώνονται ή αναβάλλονται

Αν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διακοπεί αφού αρχίσει και δεν συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο (απόδοση = 1). Αν ο αγώνας συνεχιστεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα (απόδοση = 1), εκτός αν διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης. Αν αλλάξει η ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα από Σαββατοκύριακο σε Δευτέρα βράδυ για τηλεοπτικούς σκοπούς, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα αυτό θα ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ούτε δύναται να προβλεφθεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει την απόφαση που θα λαμβάνεται, από καιρό σε καιρό, κάνοντάς το γνωστό με τα δικά της μέσα επικοινωνίας.

12.4 Αγώνες που δεν διεξάγονται όπως έχουν ανακοινωθεί.

Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής η οποία δεν δημοσιεύεται ή γνωστοποιείται σε εμάς κατά τον χρόνο που ανακοινώνεται ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν, υπό τον όρο ότι ο νέος τόπος διεξαγωγής δεν είναι η έδρα του φιλοξενούμενου ή σε άλλη χώρα(και δεν καταγράφεται στην ιστοσελίδα μας), οπότε και οι επιλογές για τον αγώνα αυτό θα ακυρώνονται. Αν μια ομάδα παίξει με διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας, ο αγώνας αυτός θα είναι άκυρος.

12.5 Αγώνες που διακόπτονται

Κάθε αγώνας που διακόπτεται αφού έχει αρχίσει και δεν ολοκληρώνεται θα είναι άκυρος, εκτός από τα στοιχήματα εκείνα που έχουν αδιαμφισβήτητα καθοριστεί κατά το χρόνο της διακοπής (π.χ. σκόρερ πρώτου γκολ, αποτέλεσμα ημιχρόνου κ.λ.π). Αν ο αγώνας ξαναρχίσει εντός 48 ωρών, τα στοιχήματα θα ισχύουν.

12.6 Στοιχήματα για σκόρερ

α) Πρώτος και τελευταίος σκόρερ.

Θα προσφέρεται απόδοση για το «κανένας Γκολ σκόρερ» στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Στοιχήματα για πρώτο/τελευταίο σκόρερ, θα ακυρώνονται, αν ο παίκτης δεν αγωνίστηκε. Στοιχήματα για τον τελευταίο σκόρερ, δεν θα ακυρώνονται εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί, ανεξαρτήτως εάν βρισκόταν ή όχι στο γήπεδο τη στιγμή που επιτεύχθηκε το τελευταίο γκολ. Γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να καταγράφονται όλοι οι παίκτες των ομάδων στην επίσημη λίστα,παρ’όλ’αυτά αν ο πρώτος/τελευταίος σκόρερ δεν βρισκόταν στην επίσημη λίστα, εξακολουθεί να είναι ο νικητής και τα στοιχήματα δεν ακυρώνονται. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απόδοση για παίκτες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη λίστα.

β) Οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ :

Τα στοιχήματα θα θεωρούνται ενεργά εφόσον ο παίκτης έχει αγωνιστεί. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Πολλαπλά στοιχήματα για «οποιοσδήποτε Γκολ σκόρερ» είναι αποδεκτά.

γ) Διαφωνίες για Γκολ σκόρερ

Σε ενδεχόμενο διαφωνίας για το ποιός σκόραρε, η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα αποτελέσματα του Press Association (PA) που ανακοινώνονται αμέσως μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Επιπλέον ενστάσεις δεν θα υπολογίζονται.


Εφόσον το (PA) δεν εκδώσει το αποτέλεσμα για κάποιο παιχνίδι που έχει διεξαχθεί εκτός Αγγλίας, το αποτέλεσμα θα ληφθεί με βάση τον συνδυασμό των εφημερίδων της χώρας στην οποία έχει διεξαχθεί το παιχνίδι και που έχουν εκδωθεί την επόμενη μέρα του αγώνα.

12.7 Διάφορα ενδεχόμενα σε ένα παιχνίδι :

Όταν προσφέρουμε διάφορες στοιχηματικές επιλογές για το ίδιο παιχνίδι(Ακριβές Σκορ, Πρώτος σκόρερ κτλ.) αυτές οι επιλογές δεν γίνεται να συνδυαστούν στοιχηματικά όταν το ένα αποτέλεσμα εξαρτάται από το άλλο.(εκτός όταν προσφέρονται ειδικές σταθερές τιμές, για κάποιους αγώνες)


Όταν ένα τέτοιο στοίχημα έχει περαστεί απο σφάλμα του συστήματος, θα διευθετηθεί διαιρώντας το ποσό που έχει παιχτεί αναλογικά με τις στοιχηματικές επιλογές που έχουν παιχτεί.

Για παράδειγμα: Αν έχει παιχτεί το ποσό των 10 ευρώ στην Manchester United να κερδίσει και επίσης η Manchester United να κερδίσει 2-1, τότε το στοίχημα αυτό θα διευθετηθεί ως δύο ξεχωριστά στοιχήματα των 5 ευρώ.

12.8 Άκυροι αγώνες σε Συνδυαστικά Στοιχήματα

Στοιχήματα που αρχικά περιέχουν τον ελάχιστο αριθμό επιλογών, αλλά περιλαμβάνουν άκυρους ή αναβεβλημένους αγώνες, θα ισχύουν για τις υπόλοιπες επιλογές στο στοίχημα.

 

13. ΜΠΑΣΚΕΤ

13.1 Το αποτέλεσμα ενός αγώνα μπάσκετ καθορίζεται στη λήξη του αγώνα. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

13.2 ΝΒΑ: Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 43 λεπτά του αγώνα προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

Ένας αγώνας πρέπει να αρχίσει την καθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) προκειμένου να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένας αγώνας ματαιωθεί ή αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

Στοιχήματα σε προβάδισμα πόντων θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00 αν από τα σκορ των ομάδων προκύπτει ισοπαλία.

13.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όταν τα στοιχήματα στον αγώνα αυτό θα θεωρούνται άκυρα.

13.4 Το αποτέλεσμα Over-Under δίνεται από το συνολικό αριθμό πόντων που σημειώνουν οι δύο ομάδες. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η παράταση περιλαμβάνεται.

 

14. ΤΕΝΙΣ

14.1 Στοιχήματα Ante Post (μακράς διάρκειας) σε τενίστες που δεν αρχίζουν το τουρνουά θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

14.2 Νικητής
Αν ένας αγώνας τένις δεν διεξαχθεί επειδή ένας από τους δύο παίκτες αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης τένις εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00.

14.3 Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

14.4 Ακριβές Σκορ Σετ
Προκειμένου να ισχύσουν στοιχήματα για ακριβές σκορ, ο αγώνας πρέπει να παιχτεί ως το τέλος. Αν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί πριν από αυτό το χρονικό σημείο, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

14.5 Συνολικός αριθμός γκέϊμς / Χάντικαπ γκέϊμς 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των γκέϊμς και των δύο παικτών. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο συνολικός αριθμός των σετ αλλάξει ή δεν ολοκληρωθεί. Το τάϊ μπρέικ και το σούπερ τάϊ μπρέικ, ορίζονται ως ένα γκέϊμ.

 

15. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΠΟΡ (ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1, Αγώνες μοτοσικλέτας)

15.1 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη της επίσημης διαδικασίας κατάταξης, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ο οδηγός ξεκινήσει τη διαδικασία κατάταξης, αλλά δεν εκκινήσει στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα στον οδηγό αυτό θεωρούνται χαμένα.

Αν έχουμε κόκκινη σημαία (διακοπή) στον αγώνα και η αρχική εκκίνηση ακυρωθεί, τα γεγονότα που συμβαίνουν πριν την ενδεχόμενη επανεκκίνηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Οδηγοί που δεν εκκινούν ξανά θεωρούνται ότι έχουν αποσυρθεί από τον αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα τακτοποιούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

15.2 Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) και τρίδυμο στοιχηματισμό (triple head):

- Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων.

-Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα, αλλά ένας (ή δύο) από τους άλλους τερματίσουν, τα στοιχήματα στους οδηγούς που δεν τερμάτισαν θεωρούνται χαμένα και ο νικητής καθορίζεται όπως παραπάνω.

- Αν όλοι οι οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.

15.3 Άμεσος Ανταγωνισμός (Head to Head)

Οι παρακάτω κανόνες εφαρμόζονται για στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head):

- Αν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν στον αγώνα, νικητής είναι ο οδηγός με την καλύτερη θέση στην επίσημη τελική κατάταξη κατά το χρόνο της τελετής απονομής των βραβείων.

- Αν ένας οδηγός δεν τερματίσει στον αγώνα αλλά οι άλλοι το κάνουν, τα στοιχήματα στον οδηγό που δεν τερματίζει θεωρούνται χαμένα.

- Αν και οι δύο οδηγοί στο στοίχημα δεν τερματίσουν, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.

Αν και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν τον αγώνα αφού συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

- Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας ή δεν είναι παρών στην πρώτη εκκίνηση, θεωρούνται άκυρα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται με το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

15.4 Αν ένα Γκραν Πρι διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών, όταν τα στοιχήματα στον αγώνα αυτό θα θεωρούνται άκυρα.

15.5 Αν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό ή για τις θέσεις 1, 2, 3 θεωρούνται άκυρα. Αν ο οδηγός αποσυρθεί μετά την έναρξη των επίσημων δοκιμών, τα στοιχήματα για το νικητή οδηγό θεωρούνται χαμένα. Η εκκίνηση κάθε αγώνα προσδιορίζεται από το σήμα εκκίνησης του γύρου σχηματισμού.

15.6 Οποιοσδήποτε οδηγός συμπληρώσει τουλάχιστον το 90% της απόστασης του αγώνα θα κατατάσσεται στη τελική βαθμολογία του αγώνα, ανεξάρτητα εαν συμμετείχε στον αγώνα ή οχι όταν ο νικητής πήρε την καρό σημαία.

 

16. ΣΚΙ

16.1 Αν ένας αγώνας σκι διακοπεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα, υπό τον όρο ότι ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην ίδια πίστα εντός 7 ημερών. Αν ο αγώνας διεξαχθεί σε διαφορετική πίστα, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

Σε περίπτωση που κανένας σκιέρ δεν ολοκληρώσει τον αγώνα, ο αριθμός των ολοκληρωμένων διαδρομών θα καθορίζει το νικητή. Αν και οι δύο σκιέρ ολοκληρώσουν τον ίδιο αριθμό διαδρομών, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν κανένας σκιέρ δεν εκκινήσει, τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού θα είναι άκυρα.


17. ΡΑΓΚΜΠΙ

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα Ράγκμπι θεωρείται ότι επισημοποιείται στο τέλος του καθορισμένου χρόνου. Αν ο αγώνας διακοπεί πριν τη λήξη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.


18. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου θεωρείται ότι επισημοποιείται στη λήξη του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν παράτασης. Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 55 λεπτά του αγώνα προκειμένου θα θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Το σκορ όλης της παράτασης μετράει.


19. ΓΚΟΛΦ

19.1 Απλά στοιχήματα

Όλα τα απλά στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τον παίκτη που κερδίζει το τρόπαιο. Αγώνες κατάταξης (Play-offs) θα καθορίσουν το νικητή ενός αγώνα γκολφ αν χρειαστεί. Αν η διάρκεια του αγώνα συντμηθεί, για παράδειγμα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα τακτοποιούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως του αριθμού των γύρω που παίχτηκαν.

19.2 Θα είναι άκυρα τα στοιχήματα σε παίκτη που δεν χτύπησε το μπαλάκι από την αφετηρία στον πρώτο γύρο. Κάθε παίκτης που αποσύρεται στη συνέχεια θα θεωρείται ότι χάνει.

 

20. ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Τα αποτελέσματα θα κρίνονται από την επίσημη απόφαση των κριτών, η οποία θα περιλαμβάνει σημεία, Τεχνικό νοκάουτ, νοκάουτ ή ντισκαλιφιέ.

 

21. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Στοιχηματισμός για νικητή κούρσας και νικητή διαδρομής. Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος. Σε περίπτωση αποκλεισμού, η παρουσία στο βάθρο θα μετράει για τους σκοπούς της τακτοποίησης των αποτελεσμάτων.

22. ΚΡΙΚΕΤ

Τα αποτελέσματα θα τακτοποιούνται σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες του αγωνίσματος.


23. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για όλα τα είδη στοιχήματος και στρογγυλοποιείται σε ένα (1) δεκαδικό ψηφίο αν χρειαστεί. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γεγονός θεωρείται ισόπαλο ανεξαρτήτως του αριθμού των πραγματικών ψήφων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανόνες και από το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με την αρχή του δικαίου.

24. ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση αποτελεί η ανακοίνωση λανθασμένης ώρας από την εταιρεία.

Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς, θα θεωρούνται άκυρα. Η διάρκεια των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 λεπτά (για να ισχύουν τα στοιχήματα). Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση 55 λεπτών αγώνα, τα χρήματα από τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα επιστρέφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει αδιαμφισβήτητα κριθεί, μέχρι και τη διακοπή.

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται τυχόν παράταση και πέναλτυ. Αυτό δεν ισχύει για τα live betting στοιχήματα (βλέπε LIVE BETTING ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ).

25. ΣΝΟΥΚΕΡ

Το στοίχημα για νικητή αγώνα βασίζεται στο να επιλεγεί σωστά ο επίσημος νικητής του αγώνα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει – με το σπάσιμο στο πρώτο frame – αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο παίχτης που θα προκριθεί στον επόμενο γύρο (ή θα ανακηρυχτεί νικητής του αγώνα/διοργάνωσης) θα θεωρείται νικητής. Σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται.

 

26. ΣΚΑΚΙ

 

Αν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί επειδή ένας παίκτης αποσύρεται, όλα τα στοιχήματα για τον αγώνα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00. Αν ένας παίκτης εγκαταλείψει τον αγώνα μετά την έναρξή του,όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1.00. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή αναβληθεί και δεν συνεχιστεί, ούτε ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοση ορίζεται σε 1,00.

Νικητής Αγώνα
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει των αγώνα
1 Γηπεδούχος
Χ Ισοπαλία
2 Φιλοξενούμενος

 

 

LIVE BETTING ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Γενικά

Γενικά Όλα τα στοιχήματα βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος των προγραμματισμένων 90 λεπτών παιχνιδιού. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα λεπτά καθυστέρησης, αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση, τα πέναλτι ή το χρυσό γκολ.

Ορισμένοι αγώνες ποδοσφαίρου μπορεί να έχουν διαφορετικό χρονικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα εξής:

90 λεπτά αγώνας (3 x 30 λεπτά). Τα στοιχήματα όλης της διάρκειας θεωρούνται έγκυρα. Τα στοιχήματα ημιχρόνου θεωρούνται άκυρα.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας παιχτεί πριν από την ημερομηνία ή την έναρξη του αγώνα που σημειώνεται τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση το στοίχημα τοποθετείται όχι αργότερα από την αναθεωρημένη σέντρα του χρόνου.

Όλα τα στοιχήματα σε έναν αγώνα που εγκαταλείπεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών θα είναι άκυρα, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί εκ νέου για την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.

Αν το παιχνίδι δεν θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματισθεί και παίξει την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν αναρτήσουμε λανθασμένη ώρα έναρξης.

Εάν ένας χώρος αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι η ίδια. Εάν αντιστραφούν η φιλοξενούμενη με την γηπεδούχο ομάδα, τα στοιχήματα με βάση το αρχικό δελτίο θα είναι άκυρα.

Παράταση στο Live Στοίχημα

Η παράταση στο Live Στοίχημα διευθετείται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την παράταση. Τα γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν μετρούν.

Η παράταση δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση πέναλτι.

Εκτέλεση πέναλτι στο Live Στοίχημα

Στο στοίχημα με χάντικαπ, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλα τα πέναλτι και τον «ξαφνικό θάνατο». Στο over / under το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μόνο τα δέκα πέναλτι του κανονισμού και δεν περιλαμβάνει «ξαφνικό θάνατο».

Αν ένας αγώνας δεν πάει στα πέναλτι, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

1ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου μόνο.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

2ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 2ου ημιχρόνου μόνο.

Αποτέλεσμα μέχρι το 70ο λεπτό (69:59)

Στοιχηματίστε στο σκορ στο τέλος του 70ου λεπτού.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 70ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 70ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.

Αποτέλεσμα μέχρι το 30ο λεπτό (29:59)

Στοιχηματίστε στο σκορ στο τέλος του 30ου λεπτού.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 30ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 30ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.

Τελικό Αποτέλεσμα

Για το στοίχημα επιλέγετε νίκη γηπεδούχου ομάδας, Ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενης ομάδας: 1 = Νίκη γηπεδούχου

X = Ισοπαλία

2 = Νίκη φιλοξενούμενης

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν. 

1 = Νίκη Γηπεδούχου στο 1ο Ημίχρονο

X = Ισοπαλία στο 1ο Ημίχρονο

2 = Νίκη Φιλοξενούμενης στο 1ο Ημίχρονο

Over / Under

Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα.

Under 1

Κερδίζετε εαν δεν υπάρχει  γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει 1 γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. 

Over 1

Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει ενα γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα.

Under 1,5

Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0  ή 1 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 1,5

Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.

Under 2

Κερδίζετε εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 2

Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχει 0ή 1 γκολ στον αγώνα.

Under 2,5

Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 2,5

Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.

3-Way Χάντικαπ

Σε ένα 3-Way Χάντικαπ, μπορεί επίσης να υπάρχει ένα αποτέλεσμα ισοπαλίας που σας δίνει 3 πιθανά στοιχήματα.

Χάντικαπ (-1)

Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων.

Ισοπαλία

Κερδίζετε αν η ομάδα με (-1) Χάντικαπ κερδίσει τον αγώνα με ακριβώς ένα γκολ διαφορά.

Χάντικαπ (+1)

Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα.

Πρώτος / Τελευταίος / Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται για το «Πρώτο / Τελευταίο / Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ» και θα αγνοηθούν.

Σε περίπτωση αυτογκόλ, θα λαμβάνεται υπόψη το επόμενο ή προηγούμενο γκολ.

Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα.

Για τον πρώτο γκολ σκόρερ, τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα και παίκτες που μπαίνουν στον αγώνα μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ θα ακυρωθούν.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα για Σκόρερ Πρώτα θα ισχύουν, τα στοιχήματα για τον Τελευταίο και Οποιαδήποτε στιγμή Σκόρερ θα ακυρωθούν.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ, όλα τα στοιχήματα για Πρώτο Σκόρερ θα ακυρωθούν.

Πρώτη / Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Πρώτη / τελευταία ομάδα που θα σκοράρει σημαίνει το στοίχημα για ποια ομάδα θα σημειώσει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ σε έναν αγώνα.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται στην ομάδα που χρεώνεται το γκολ.

Απο 9/8/2012: Εάν ένας αγώνας τελειώσει χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την πρώτη/τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι χαμένα, αφού θα προσφέρεται και απόδοση για κανένα γκολ

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά από ένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη ισχύουν, ενώ τα στοιχήματα σχετικά για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι άκυρα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα για την πρώτη / τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θα είναι άκυρα.

Head 2 Head

Αν ένας ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι αποτύχει να ξεκινήσει, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Σύνολο Γκολ

Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που θα επιτευχθούν από την ομάδα.

Πάνω από 0,5 ποντάρετε στην ομάδα που θα σκοράρει 1 γκολ ή περισσότερα.

Κάτω από 0,5 ποντάρετε ότι η ομάδα δεν θα σκοράρει.

Πάνω από 1,5 ποντάρετε στην ομάδα που θα σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ.

Κάτω από 1,5 ποντάρετε στην ομάδα να μη σκοράρει ή να σκοράρει 1 γκολ.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Σύνολο Γκολ ομάδας

Αριθμός γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα.

Σύνολο Γκολ Ομάδας 1ο Ημιχρόνου

Ο Αριθμός γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύνολο Χρόνου Γκολ

Το σύνολο του χρόνου των γκολ στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα.

Οι χρόνοι των γκολ καταγράφονται πλήρως σύμφωνα με την επίσημη πηγή.

Όποιο γκολ μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα καταγράφεται ως γκολ στο 45ο λεπτό.

Όποιο γκολ μπει στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου θα καταγράφεται ως γκολ στο 90ο λεπτό.

Μόλις ένα παιχνίδι ξεκινά, θα θεωρείται ότι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό, ώστε για παράδειγμα, ένα γκολ που σημειώθηκε στο 24ο λεπτό και 16 δευτερόλεπτα να υπολογίζεται ως γκολ στο 25ο λεπτό.

Πρώτη αλλαγή

Τα στοιχήματα για πρώτη αλλαγή στον αγώνα είναι έγκυρα εάν γίνει τουλάχιστον μία αλλαγή, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Ακριβές σκορ

Προβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται. Εάν σημειωθεί ένα ακριβές σκορ που δεν είναι επιλογή στην προσφορά μας, χάνονται όλα τα στοιχήματα.

Ακριβές Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου

Προβλέψτε το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται. Εάν σημειωθεί ένα ακριβές σκορ που δεν είναι επιλογή στην προσφορά μας, χάνονται όλα τα στοιχήματα.

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μόνο.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Διπλή Ευκαιρία

Η Διπλή Ευκαιρία σας επιτρέπει να καλύψετε δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με ένα στοίχημα.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή ισοπαλία τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Χ ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή για τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Διπλή Ευκαιρία 1ου Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή ισοπαλία τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Χ ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή για τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν

Ημίχρονο / Τελικό

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε το 1 / X, μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίζει στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ο αγώνας θα λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα.

Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

Αριθμός Γκολ

Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό γκολ που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες, στα 90 λεπτά του αγώνα.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Αριθμός Γκολ 1ου Ημιχρόνου

Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό των γκολ που έχουν σημειώσει οι δύο ομάδες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν τα στοιχήματα του 1ου ημιχρόνου.

Ισοπαλία / Όχι Ισοπαλία

Προβλέψτε αν ένας αγώνας θα λήξει με ισοπαλία ή όχι

Goal Crazy

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συνολικό αριθμό γκολ που θα μπουν κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του αγώνα.

Παράδειγμα: Αν επιλογή σας είναι 2-3, κερδίζετε αν επιτευχθούν 2 ή 3 γκολ στον αγώνα.

Μονά / Ζυγά

Η πρόβλεψη του εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ σε έναν αγώνα, θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Κάθε αγώνας με αποτέλεσμα 0-0 θα θεωρείται αγώνας με ζυγό αριθμό τερμάτων. Σε περίπτωση αγώνα που έχει εγκαταλειφθεί τότε όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα θα ακυρωθούν.

Σέντρα (Kick-Off)

Όλα τα στοιχήματα για την ομάδα που θα κάνει τη σέντρα, ισχύουν αν γίνει η σέντρα στον αγώνα, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Περισσότερα γκολ

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ.

Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί.

Κόκκινες κάρτες

Οι Κόκκινες κάρτες είναι παρόμοιες με το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόκκινων καρτών των δύο ομάδων.

Κίτρινες κάρτες

Οι Κίτρινες κάρτες είναι παρόμοιες με το Ασιατικό και το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κίτρινων καρτών και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Η δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε μία κόκκινη κάρτα μετρά επίσης.

Κόρνερ

Τα Συνολικά Κόρνερ είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και Over / Under.

Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου

Τα Συνολικά Κόρνερ 1ου ημιχρόνου είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.

Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

Κόρνερ 2ου Ημιχρόνου

Τα Συνολικά Κόρνερ 2ου ημιχρόνου είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.

Η Νίκη / Απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ και των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Πρώτο / Τελευταίο Κόρνερ

Πρόβλεψη για ποια ομάδα θα είναι η πρώτη / τελευταία που θα εκτελέσει κόρνερ.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πρώτο κόρνερ, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Corners O/U 3 Way 3-way

Over/Under στοίχημα για τον συνολικό αριθμό κόρνερ στο παιχνίδι.

Corners O/U 3 Way 1st half 3-way

Over/Under στοίχημα για τον συνολικό αριθμό κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Corners Over/Under 2 Way FT

Πρόβλεψε αν ο αριθμός των κόρνερ θα είναι πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Corners Over/Under 2 Way 1st half

Πρόβλεψε αν ο αριθμός των κόρνερ, στο πρώτο ημίχρονο, θα είναι πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

Corners Handicap 3Way 1st half

3-way handicap στοίχημα στα κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

Total Corners Odd/Even

Πρόβλεψε αν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ του παιχνιδιού θα είναι μονός ή ζυγός.

Next Corner

Πρόβλεψε ποια ομάδα θα κερδίσει το επόμενο κόρνερ.

Race To..

Πρόβλεψε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κόρνερ.

Πρώτη Κάρτα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα πάρει πρώτη κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη).

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες πάρουν κάρτα για το ίδιο περιστατικό, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Πέναλτι

Το Πέναλτι είναι παρόμοιο με το Over / Under. Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των πέναλτι που θα εκτελέσουν οι δύο ομάδες.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί αφού έχει δοθεί κι εκτελεσθεί πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την κύρωση της επιχορήγησης και λαμβάνονται όλα τα στοιχήματα σχετικά με τα ληφθέντα ποινή θα ακυρωθούν.

Χρόνος 1ου γκολ

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το πρώτο γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Εάν ένας αγώνας τελειώσει χωρίς κανένα γκολ τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Μόλις ένα παιχνίδι ξεκινά, θα θεωρείται ότι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό, ώστε για παράδειγμα, ένα γκολ που σημειώθηκε στο 24ο λεπτό και 16 δευτερόλεπτα να υπολογίζεται ως γκολ στο 25ο λεπτό.

Ισοπαλία Δεν Παίζει

Προβλέψτε την ομάδα που θα νικήσει

Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Ναι = θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Όχι = μία από τις δύο ομάδες δεν θα σκοράρει

Τα στοιχήματα ισχύουν αν έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, ακόμα κι αν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

Οφσάιντ

Το Οφσάιντ είναι παρόμοιο με το Χάντικαπ και το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των Οφσάιντ για τις δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Φάουλ

Τα Φάουλ είναι παρόμοια με το Χάντικαπ και το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των φάουλ για τις δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Αλλαγές

Οι Αλλαγές είναι παρόμοιες με το Χάντικαπ και Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των αλλαγών και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Κατοχή μπάλας

Η Κατοχή μπάλας είναι παρόμοια με το Χάντικαπ.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από την κατοχή της μπάλας και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Σουτ για γκολ

Το Σουτ για γκολ είναι παρόμοιο με το Χάντικαπ και το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των σουτ και των δύο ομάδων, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Σύνολο Πλαγίων

Το Σύνολο Πλαγίων είναι παρόμοιο με το Ασιατικό και το Over / Under.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό πλαγίων που θα εκτελέσουν οι δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

1ο Πλάγιο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη, πλάγιο άουτ.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πρώτο πλάγιο, όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιπλέον χρόνος Σε 1ο Ημ./2ο Ημ.

Ο Επιπλέον Χρόνος είναι παρόμοιος με το Over / Under Στοίχημα.

Η Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον Επιπλέον Χρόνο που ανακοινώνεται από τον διαιτητή.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου τότε όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Υπόλοιπο 1X2 Αγώνα

Όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το τρέχον αποτέλεσμα.

1 – Νίκη για την εντός ομάδα καθορίζετε από το τρέχον αποτέλεσμα.

X - Ισοπαλία καθορίζετε από το τρέχον αποτέλεσμα

2 – Νίκη για την εκτός ομάδα καθορίζετε από το τρέχον αποτέλεσμα


Παράδειγμα:

Αν το τρέχον αποτέλεσμα είναι 1-0 και το τελικό 1-1:

Το αποτέλεσμα για το διακανονισμό θα είναι: 0-1.

1 - Τα στοιχήματα για γηπεδούχο ομάδα θα θεωρούνται χαμενα.

X - Τα στοιχήματα για ισοπαλία θα θεωρούνται χαμένα.

2 - Τα στοιχήματα για φιλοξενούμενη ομάδα θα θεωρούνται κερδισμένα.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Αγορές επόμενων λεπτών:

Κάθε αγορά αφορά σε συγκεκριμένο 1/5 λεπτών λεπτών διαστήματα του αγώνα. Αυτό ορίζεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα και εμφανίζεται ως μέρος του τίτλου της αγοράς. 00:59 δευτερόλεπτα λογαριάζονται ως το πρώτο λεπτό, 01:59 λογαριάζονται ως το δεύτερο λεπτό και ούτω καθ’ εξής.
Ο χρόνος καθυστερήσεων δεν λογαριάζεται. Για παράδειγμα:
Η πεντάλεπτη περίοδος 40:00-44:59 αφορά στο πρώτο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Η πεντάλεπτη περίοδος 45:00-49:59 αφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Η πεντάλεπτη περίοδος 85:00-89:59 αφορά στο δεύτερο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.

Η τακτοποίηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της τηλεόρασης που καλύπτει τον αγώνα και αν δεν είναι διαθέσιμα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή αν δεν είναι διαθέσιμα από τα στοιχεία που παίρνει η εταιρεία από τους δικούς της προμηθευτές στατιστικών.
Αν ένας αγώνας διακοπεί σε οποιοδήποτε λεπτό αυτών των αγορών, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν η περίοδος του στοιχήματος δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα στοιχήματα σε περιόδους που έχουν ολοκληρωθεί θα τακτοποιούνται κανονικά και δεν θα ακυρώνονται.
Αν μια συγκεκριμένη περίοδος λεπτών δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτός από αυτά που τον οποίων η κατάληξη έχει αδιαμφισβήτητα καθοριστεί πριν την διακοπή.

Όλα τα ακυρωθέν γκολ, κόρνερ, κάρτες, πέναλτι, φάουλ, ελεύθερα τερματοφύλακα και πλάγια άουτ δεν θα λογαριάζονται.

- Τα γκολ θα τακτοποιούνται με βάση τη στιγμή που έχουν επιτευχθεί.
- Το κόρνερ θεωρείται ότι έχει συμβεί την στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Κάρτες – Κίτρινες και Κόκκινες λογαριάζονται. Μόνο κάρτες που δίνονται στον αγωνιστικό χώρο μετράνε (όχι στον πάγκο). Μία κάρτα θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που δίδεται.
- Το πέναλτι θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το φάουλ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το ελεύθερο (τερματοφύλακα) θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το πλάγιο άουτ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).

Μπασκετ

Γενικά

Όλοι οι αγώνες πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν έχει αναρτηθεί λανθασμένη ώρα έναρξης.

Αν η έδρα ενός αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα ισχύουν, με δεδομένο ότι δεν έχει αλλάξει η γηπεδούχος ομάδα.. Αν αλλάξει η γηπεδούχος με την φιλοξενούμενη ομάδα για έναν συγκεκριμένο αγώνα, τότε όλα τα αρχικά στοιχήματα, θα ακυρωθούν.

Σε δελτία με δύο αγώνες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, εκτός κι αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό παρακάτω. Σε μονά στοιχήματα επιστρέφεται το αρχικό ποσό στοιχηματισμού και σε συστήματα, η επιλογή δεν προσμετρείται.

Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων (πχ Κ20, Κ19, Κ18, K17) η συνολική διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να είναι μικρότερη των 40 λεπτών.

Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον στους αγώνες του NBA έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 43 λεπτά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα μπάσκετ τουλάχιστον 35 λεπτά, εκτός κι αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στους κανονισμούς.

Για στοιχηματικούς λόγους, οι νικητές και οι χαμένοι καθορίζονται από το τελικό σκορ (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης), εφόσον ο αγώνας έχει συμπληρώσει την ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται, όπως ορίζεται παραπάνω. Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πέρας της ελάχιστου χρόνου και δεν συνεχιστεί την ίδια μέρα, τότε ανεξάρτητα με την χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα κατά την διάρκεια της διακοπής θα καθορίσει και τα στοιχηματικά αποτελέσματα.

Όλα τα στοιχήματα στους αγώνες, συμπεριλαμβάνουν και την παράταση εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

Live Στοίχημα

Στους αγώνες με ζωντανό στοιχηματισμό (Live betting) συμπεριλαμβάνεται η παράταση

Οι πόντοι υπολογίζονται ανεξάρτητα από τον αν επιτεύχθηκαν πριν ή μετά τον στοιχηματισμό.

Live Στοίχημα (ημίχρονα / περίοδοι)

Το Live betting (ζωντανός στοιχηματισμός) σε ημίχρονα και περιόδους δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

1ο ημίχρονο

Τα στοιχήματα διεκπεραιώνονται με το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Αν ένας αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου, τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου ισχύουν κανονικά.

2ο ημίχρονο

Τα στοιχήματα του δευτέρου ημιχρόνου συμπεριλαμβάνουν και την παράταση.

1η / 2η / 3η / περίοδος

Τα στοιχήματα διεκπεραιώνονται στο τέλος κάθε περιόδου.

Αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα των περιόδων ισχύουν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική περίοδος.

4η περίοδος

Τα στοιχήματα που διεκπεραιώνονται μόνο με το αποτέλεσμα της 4ης περιόδου δεν συμπεριλαμβάνουν το αποτέλεσμα της παράτασης.

Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

Τα στοιχήματα για το Ημίχρονο / Περίοδο με το υψηλότερο σκορ δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

Παίκτες

Ο στοιχηματισμός στην απόδοση ενόςπαίκτη διατίθεται για μια σειρά από κατηγορίες, π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστς, κοψίματα, ελεύθερες βολές.

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει είναι στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχουν στον αγώνα για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Η παράταση προσμετρείται για όλους τους παίκτες, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι αποδόσεις μεμονωμένων παικτών συγκεντρώνονται και συγκρίνονται για στοιχηματικούς λόγους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάντικαπ στην τελική επίδοση κάθε παίκτη για τον καθορισμό του αποτελέσματος.

Μεγαλύτερη διαφορά

Τα στοιχήματα μεγαλύτερης διαφοράς δεν συμπεριλαμβάνουν την παράταση.

1η ομάδα στους 12 / 25 / 45 πόντους

Προβλέψτε την ομάδα που θα πετύχει πρώτη 12 / 25 / 45 πόντους.

Τρόπος επίτευξης πρώτων πόντων

Προβλέψτε πως θα επιτευχθούν οι πρώτοι πόντοι.

% 2ποντα / 3ποντα / ελεύθερες βολές

Το % σε 2/3/ελεύθερες βολές είναι παρόμοιο με το Over / Under.

Η νίκη / ήττα καθορίζεται από το ποσοστό των 2/3/ελευθέρων βολών της επιλεγμένης ομάδας.

Μονά / Ζυγά

Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων ενός αγώνα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

1ο τρίποντο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει το πρώτο τρίποντο.

1η ελεύθερη βολή

Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει την πρώτη ελεύθερη βολή.

Σύνολο τριπόντων

Το σύνολο τριπόντων είναι παρόμοιο με το Ασιατικό Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από τον αριθμό τριπόντων που θα πετύχουν οι δύο ομάδες.

Σύνολο Φάουλ

Το Σύνολο Φάουλ είναι παρόμοιο με το Ασιατικό Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των φάουλ των δύο ομάδων.

1η / Τελευταία Ομάδα που θα σκοράρει

Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι η 1η / Τελευταία που θα πετύχει καλάθι.

Συνολικός αριθμός πόντων

Ο Συνολικός Αριθμός Πόντων είναι παρόμοιος με το Over / Under. Η νίκη / ήττα καθορίζεται από το σύνολο των πόντων της επιλεγμένης ομάδας.

Παράταση

Προβλέψτε αν ένα παιχνίδι θα πάει στην παράταση ή όχι.

Ημίχρονο / Τελικό

Προβλέψτε το αποτέλεσμα ενός αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/2, επιλέγετε ότι θα προηγείται η γηπεδούχος στο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη θα κερδίσει τον αγώνα

Rebounds/ Assists / Κοψίματα / Κλεψίματα

Τα Rebounds/ Assists/ Κοψίματα / Κλεψίματα είναι παρόμοιο στοίχημα με το ασιατικό και το Over/Under. Η Νίκη / Ήττακαθορίζεται από τον αριθμό Rebounds/ Assists / Κοψίματα / Κλεψίματα που συγκεντρώνει η κάθε ομάδα.

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει σε περίοδο / ημίχρονο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου / περιόδου.

Τένις

Γενικά

Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα:

-Αλλαγή προγράμματος ή/και ημερομηνία αγώνα

-Αλλαγή γηπέδου

-Αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό γήπεδο και το αντίστροφο

-Αλλαγή επιφάνειας (είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα)

- Η καθυστέρηση έναρξης ενός αγώνα δεν επηρεάζει τα στοιχήματα, ομοιώς και η αναβολή, με δεδομένο ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

Στοίχημα σε σετ
Το χάντικαπ αναφέρεται στο χάντικαπ του σετ.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δε συμπληρωθεί ή αν αλλάξει.

Νικητής Πληρης Διαρκειας

Εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα

Ασιατικό χάντικαπ & O / U Τελικό

Αναφέρεται στα σετ θα παιχτούν στο ματς. Νικητης/Χαμενος αυτου προσδιορίζεται από τον αριθμό των σετ που παιχθηκαν από τους δύο παίκτες. Εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ένα super tie break θεωρείται ως ένα σύνολο για στοιχήματα σε O / U.

Πρώτο / δεύτερο / τρίτο / τέταρτο / πέμπτο (ML / HC ή O / U) σετ

Σε περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Games

Παιχνίδια στοιχημάτων αφορούν τα παιχνίδια που παίζονται στον αγώνα. Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των παιχνιδιών που συγκεντρωνουν οι δύο παίκτες. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει.

Το tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για σκοπο στοιχηματισμου.

Ένα super tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για στοιχηματικους σκοπους.


Σύνολο Άσων

Οι συνολικοί άσοι είναι παρόμοιοι με τα Ασιατικά στοιχήματα ή τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των άσων που συγκεντρώνουν οι δύο παίκτες. Τα στοιχήματα ακυρώνονται όταν ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δε συμπληρώνεται ή όταν αλλάζει.

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού ενός παίκτη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

Σύνολο Tie Break

Σύνολο Break Tie είναι παρόμοια με Over / Under Στοίχημα. Νίκη / απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό των tie break στον αγώνα. Ένα super tie break δεν θεωρείται ως tie break για στοιχήματα Σύνολο Break Tie. Αν υπήρχε a tie break σε εναν μη ολοκληρωμενο αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα. Αν δεν υπάρχει τάι μπρέικ σε εναν μη ολοκληρωμενο αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Διπλό Αποτέλεσμα

Προβλέψτε έναν παίκτη να κερδίσει ή να χάσει το 1ο σετ και στη συνέχεια να πάει για να κερδίσει ή να χάσει τον αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί.

Ποιος θα κερδίσει τον 1ο πόντο

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον πρώτο πόντο.

Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Ποιος θα κερδίσει το 1ο game

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το πρώτο game.

Αν γίνει ρίψηκέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται

Πρώτος παίκτης που θα κερδίσει 3 games

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει πρώτος τρία games.

Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται

Πρώτο Break

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κάνει πρώτος το break στο σερβίς του αντιπάλου.

Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν γίνει break.

Το Tie-break δεν θεωρείται break για την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

Αν γίνει ρίψη κέρματος, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται


Διπλά λάθη (Double Faults)

Τα double faults είναι παρόμοια με τα Ασιατικά στοιχήματα ή τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των double faults που συγκεντρώνουν οι δύοπαίκτες.

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού ενός παίκτη, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Ακριβές σκορ

Προβλέψτε το σκορ των σετ στο τέλος του αγώνα. Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει.

Total Player Games

Προβλέπει τον αριθμό των παιχνιδιών που επιτυγχάνεται από έναν παίκτη σε έναν αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο πλήρης αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, ή αλλάξει. Το tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για σκοπούς στοιχηματος. Μια super tie break θεωρείται ως ένα παιχνίδι για όλα τα στοιχήματα "Games".

Ταχύτερο σερβίς

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα πραγματοποιήσει το ταχύτερο σερβίς.

Outright

Προβλέψτε τον νικητή του τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμμετoχης, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα


Κερδίζοντας Quarter / Winning Half

Προβλέψτε το τέταρτο / Ημίχρονο απο το οποιο θα βγει ο νικητής του τουρνουά. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στο τουρνουά χωρίζονται σε 4 ομάδες (Quarters), με μία από τις κορυφαίες 4 θεσεις σε κάθε τεταρτο.

Κερδίζοντας το τεταρτο: επιλέξτε ποιο τεταρτο απο το οποιο θα βγει ο νικητης (π.χ. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο). Κερδίζοντας Half: επιλεξτε ποιο ημίχρονο απο το οποιο θα βγει ο νικητής (π.χ. πάνω ή κάτω).

Φιναλίστ / Για να φτάσει στον τελικό

Προβλέψτε τον παίκτη που θα φτάσει στον τελικό του τουρνουά

Head to Head

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα φτασει σε υψηλότερα γύρο (ή νίκη) του τουρνουά. Σε περίπτωση μη συμμετοχης, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα

Φάση Αποκλεισμού

Ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα του τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Χόκεϊ επί πάγου

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση αποτελεί η ανακοίνωση λανθασμένης ώρας από την εταιρεία.

Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς, θα θεωρούνται άκυρα. Η διάρκεια των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 λεπτά (για να ισχύουν τα στοιχήματα). Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση 55 λεπτών αγώνα, τα χρήματα από τα στοιχήματα για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα επιστρέφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα των οποίων η έκβαση έχει αδιαμφισβήτητα κριθεί, μέχρι και τη διακοπή.

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (και των πέναλτυ, όποτε χρειαστεί). Το αποτέλεσμα των αγώνων που έχουν κριθεί στη διαδικασία των πέναλτυ, θα συμπεριλαμβάνουν τα πέναλτυ ως ένα τέρμα για τη νικήτρια ομάδα. Τα στοιχήματα σε 3-Way (1x2) αγορές, θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Τα στοιχήματα για το NHL, συμπεριλαμβάνουν την παράταση (και πέναλτυ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Το αποτέλεσμα των αγώνων που έχουν κριθεί στη διαδικασία των πέναλτυ, θα συμπεριλαμβάνουν τα πέναλτυ ως ένα τέρμα για τη νικήτρια ομάδα. Τα στοιχήματα σε 3-Way (1x2) αγορές, θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Νικητής Αγώνα

Προέβλεψε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν επιλέγοντας είτε νίκη της γηπεδούχου είτε νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.
1 -  Νίκη Γηπεδούχου
2 – Νίκη Φιλοξενούμενης

Χάντικαπ (Spread)
Όλα τα στοιχήματα με Χάντικαπ (Spread) θα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος. Γκολ που έχουν σημειωθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, συμπεριλαμβάνονται.

Τα ακόλουθα ήδη στοιχημάτων θα τακτοποιούνται χωρίς να συμπεριλαμβάνεται παράταση:
3 way ML
Draw No Bet
Double Chance
1st to Score
Last to Score
Both Teams To Score
Number of goals
Number of Team Goals
Total Team Goals
Overtime
Τα ακόλουθα ήδη στοιχημάτων θα τακτοποιούνται συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης:
2 Way ML
Spread
Over/Under
Total Goals
Exact Score
3 Way Handicap
Odd/Even

Spread

Πρόβλεψε τη διαφορά (spread) των ομάδων στο τελικό σκορ. Τα spread στοιχήματα συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης και πέναλτι.
Παράδειγμα:
+0.5 Κερδίζεις αν η ομάδα που επέλεξες κερδίσει τον αγώνα ή έρθει ισοπαλία.
-0.5 Κερδίζεις αν η ομάδα που επέλεξες κερδίσει τον αγώνα

Over/Under

Πρόβλεψε των αριθμό τερμάτων που θα μπουν σε ένα αγώνα.
Τα Over/Under στοιχήματα θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης και πέναλτι.
Παραδείγματα:
Over 2 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα σε ένα αγώνα. Αν μπουν ακριβώς δύο τέρματα, το στοίχημα επιστρέφεται. Το στοίχημα χάνει αν μπει ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.
Over 2.5 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα. Το στοίχημα χάνει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.
Under 2.5 Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα. Το στοίχημα χάνει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα.
Total Goals
Πρόβλεψε το σύνολο των τερμάτων στον αγώνα.
Over 2.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν τρία ή περισσότερα τέρματα στον αγώνα.
Under 2.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν μπουν δύο, ένα ή κανένα τέρμα στον αγώνα.

3 Way Handicap

Στο 3-Way Handicap, μπορεί να υπάρχει και ισόπαλη έκβαση, δίνοντάς σας τρις επιλογές. Handicap (-1) – Κερδίζεται αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με δύο ή περισσότερα τέρματα διαφορά. Tie: Κερδίζεται αν η ομάδα με το (-1) Handicap κερδίσει τον αγώνα με ακριβώς ένα τέρμα διαφορά. Handicap (+1) – Κερδίζεται αν η ομάδα σας κερδίσει ή έρθει ισοπαλία.

Number of Goals

Στοιχηματίστε στον αριθμό τερμάτων που θα επιτευχθούν από τις δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για στοιχηματικούς σκοπούς.

Total Team Goals

Πρόβλεψε το σύνολο των τερμάτων της συγκεκριμένης ομάδας.
Over 0.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει ένα τέρμα ή περισσότερα
Under 0.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα δεν σκοράρει
Over 1.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει δύο τέρματα ή περισσότερα
Under 1.5 – Το στοίχημα κερδίζει αν η ομάδα σκοράρει ένα ή κανένα τέρμα
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για στοιχηματικούς σκοπούς.

First to score / Last to score / Next Goal

Ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη/τελευταία/επόμενο τέρμα στον αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται.
Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη τέρματος τότε όλα τα στοιχήματα στην ομάδα να σκοράρει πρώτη θα ευσταθούν/να σκοράρει τελευταία θα επιστρέφονται/να σκοράρει επόμενο τέρμα που έχει ήδη καθοριστεί θα ευσταθεί και επόμενο τέρμα που δεν έχει καθοριστεί θα επιστρέφεται. Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την επίτευξη τέρματος, τότε όλα τα ομάδα που θα σκοράρει πρώτη/τελευταία στοιχήματα θα επιστρέφονται.

Draw No Bet

Πρόβλεψε τη νικήτρια ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Both Teams To Score

Yes = Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν.
No = Τουλάχιστον μία ομάδα να μην σκοράρει.
Τα στοιχήματα θα ευσταθούν αν έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως αν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

Regular time Winner
Πρόβλεψε το νικητή της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Asian HC and OU
Οι ασιατικές αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Τα στοιχήματα σε ασιατικό Handicap θα διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Γκολ που έχουν επιτευχθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, δεν συμπεριλαμβάνονται.

 

Μπέιζμπολ


Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν ένα παιχνίδι δεν ξεκινήσει την προγραμματισμένη ώρα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ανακοινωθεί εσφαλμένη ώρα.

Αν ένα παιχνίδι ακυρωθεί και ολοκληρωθεί μία από τις επόμενες μέρες, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες).

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν επιπλέον γύρους, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να έχει τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Σε περίπτωση αλλαγής έδρας τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουν κανονικά, αν η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.


Live Στοίχημα
Ισχύουν όλα τα στοιχήματα, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στις ρίψεις. Υπολογίζονται και οι επιπλέον γύροι.


MLB
Αν οι δύο πίτσερ (ρίπτες) που ξεκινούν το παιχνίδι δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που καθορίστηκαν στο στοίχημα, τα στοιχήματα δε θεωρούνται έγκυρα.

Money line
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το παιχνίδι.

Run line/2 Way Run line
Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από τον αριθμό των πόντων των δύο ομάδων συγκρινόμενο με τη γραμμή πόντων που δόθηκε πριν την έναρξη του αγώνα.

Run line -1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει το παιχνίδι με διαφορά δύο ή περισσότερων πόντων.

Run line 1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει ή χάσει με ένα πόντο διαφορά ακριβώς.

Over/Under
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό πόντων σε ένα παιχνίδι.

Over 9.5
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Under 9.5
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 10 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Under 9
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

Over 9
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται, σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

1ο Ημίχρονο (5 γύροι)
Στο μπέιζμπολ, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου καθορίζονται από το σκορ στο τέλος των 5 πρώτων γύρων (innings).
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 5 γύρους.

Μονά/ Ζυγά (Odd/Even)
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο παιχνίδι είναι μονός ή ζυγός.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

Series Betting
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο προκαθορισμένος αριθμός αγώνων (σύμφωνα με την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή) δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει αλλάξει.

1st To 3 Runs
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κάνει πρώτη 3 runs. Αν και οι δύο ομάδες κάνουν 3 runs η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρωθεί

1st / Last Home Run
Σημαίνει ποια ομάδα θα κάνει το 1ο / τελευταίο Home Run.
Αν ένας αγώνας ολοκληρωθεί χωρίς κανένα home run όλα τα στοιχήματα της συγκεκριμένης αγοράς θα είναι άκυρα.
Αν ένας αγώνας σταματήσει μετά την επίτευξη ενός home run όλα τα στοιχήματα για το 1ο home run θα ισχύουν ενώ θα ακυρωθούν αυτά που αφορούν το τελευταίο home run.

Total Team Runs
Το στοίχημα total team runs είναι παρόμοιο με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από το σύνολο των runs που θα πετύχει η εκάστοτε ομάδα.

Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

1-9 inning money-line 3Way
Πρόβλεψε το νικητή του εκάστοτε γύρου (inning). Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε Νίκη Γηπεδούχου (Home Win), Ισοπαλία (Draw) ή Νίκη Φιλοξενούμενου (Away Win).

1-9 inning line-handicap
Πρόβλεψε το νικητή του εκάστοτε γύρου (inning), συμπεριλαμβανομένου και του handicap που δίνεται.

1-9 inning line-totals
Πρόβλεψε των συνολικό αριθμό των runs (άθροισμα και των δύο ομάδων) στον εκάστοτε γύρο (inning).

1st Inning O/E
Πρόβλεψε αν το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Team with highest inning
Πρόβλεψε ποια ομάδα θα πετύχει τα περισσότερα runs σε ένα γύρο (inning). Ισχύουν κανόνες για ισοπαλία.

Total 3/5/7 Innings
Πρόβλεψε το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων μετά από 3/5/7 γύρους (innings).

3W Run Line and 3W Handicap
Πρόβλεψε το νικητή συμπεριλαμβανομένου (αν υπάρχει) και του προκαθορισμένου Handicap. Νίκη Γηπεδούχου (Home Win), Ισοπαλία (Draw), Νίκη Φιλοξενούμενου (Away Win).

3W Total
Πρόβλεψε αν το άθροισμα των runs και των δύο ομάδων θα είναι πάνω, κάτω, ή ακριβώς ο προκαθορισμένος αριθμός.

Winning Margin
Πρόβλεψε ποια ομάδα και με πόσα ακριβώς runs διαφορά θα κερδίσει, από τις προκαθορισμένες επιλογές.

Total Team O/E
Πρόβλεψε αν ο αριθμός των runs της εκάστοτε ομάδας θα είναι μονός ή ζυγός.

Double Result / HTFT
Πρόβλεψε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο (μετά από 5 innings) και στο τέλος (μετά από 9 innings). Παράδειγμα: Αν επιλέξεις 1/Χ, ποντάρεις στην Γηπεδούχο ομάδα να προηγείται στο ημίχρονο και ο αγώνας να τελειώσει ισόπαλος. Επιπλέον γύροι (innings) δεν λογαριάζονται.

Ποδηλασία

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου. Οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή ένσταση που επιφέρει αλλαγή αυτών των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Στοιχήματα σε αθλητές που δεν ξεκινάνε τον αγώνα θα ακυρώνονται.

Race/Stage Winner (Νικητής Αγώνα/Γύρου)
Πρόβλεψε ποιος ποδηλατιστής ή ομάδα θα κερδίσει τον Αγώνα/Γύρο (Race/Stage).

Individual/Team Head 2 Head
Πρόβλεψε ποιος ποδηλατιστής/ομάδα θα τερματίσει σε ψηλότερη θέση στον αγώνα. Όλοι οι ποδηλατιστές/ομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα αλλιώς τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Τουλάχιστον ένας από τους ποδηλατιστές/ομάδες θα πρέπει να τερματίσει στον αγώνα αλλιώς τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Special bets (Ειδικά στοιχήματα)
Πρόβλεψε το νικητή της εκάστοτε ειδικής κατηγορίας του αγώνα, όπως 'King of the Mountains', 'Best sprinter', 'Best young player' κ.λ.π., που βραβεύονται με την αντίστοιχη χρωματιστή στολή (red/κόκκινη, green/πράσινη, white/άσπρη, κ.λ.π.)

Αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και αν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) ή ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες.

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν γκολ στην παράταση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Σε δελτία με 2 αγώνες ισχύουν κανονικά οι κανόνες εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Τα χρηματικά ποσά των μονών στοιχημάτων επιστρέφονται και στα συστήματα οι συγκεκριμένοι αγώνες αντιμετωπίζονται σαν μονάδες.

Τα συστήματα με 3 αγώνες τακτοποιούνται σύμφωνα με το σκορ του κανονικού αγώνα.

Αν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ισχύουν κανονικά από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.

 

Live Στοίχημα

 

Τα στοιχήματα live παιχνιδιών περιλαμβάνουν και το χρόνο της παράτασης.

Οι πόντοι υπολογίζονται ανεξάρτητα από το αν μπήκαν πριν ή μετά το στοίχημα.

 

1ο Ημίχρονο

 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Αν ο αγώνας ματαιωθεί πριν το πρώτο ημίχρονο, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Αν ο αγώνας ματαιωθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου ισχύουν κανονικά.

 

2ο Ημίχρονο

 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του δεύτερου ημιχρόνου και περιλαμβάνουν και το χρόνο της παράτασης.

 

1η / 2η /3η περίοδος

 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα των περιόδων.

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα στις περιόδουςισχύουν εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές περίοδοι.

 

4η περίοδος

 

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο στο αποτέλεσμα του 4ου τέταρτου, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της παράτασης.

 

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα

 

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος του παιχνιδιού.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε ημιχρόνου, στοιχηματίζετε υπέρ της γηπεδούχου ομάδας να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας να κερδίσει το παιχνίδι.

Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο της παράτασης.

 

Μονά/Ζυγά

 

Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο παιχνίδι θα είναι μονός ή ζυγός.

 

1η ομάδα που θα σκοράρει / Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

 

Τα στοιχήματα αφορούν στην ομάδα που θα σκοράρει τον πρώτο ή τον τελευταίο πόντο στο παιχνίδι.

Αν ο αγώνας ματαιωθεί αφού μπει πόντος, όλα τα στοιχήματα στην πρώτη ομάδα που σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα στην τελευταία ομάδα που σκοράρει θεωρούνται άκυρα. Αν ο αγώνας ματαιωθεί χωρίς πόντο, ακυρώνονται όλα τα στοιχήματα, τόσο για την πρώτη, όσο και για την τελευταία ομάδα που σκοράρει.

 

Σύνολο πόντων ομάδων

Τα στοιχήματα των συνολικών πόντων ομάδας είναι παρόμοια με τα στοιχήματα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζεται από τους πόντους που συγκεντρώνει η προκαθορισμένη ομάδα.

Παράταση

Προβλέψτε αν το παιχνίδι θα πάρει σε παράταση ή όχι.

Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

Το Ημίχρονο / Περίοδος με το υψηλότερο σκορ δεν συμπεριλαμβάνει την παράταση

Touchdowns

Τα touchdowns είναι παρόμοια με τα στοιχήματα Over /Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των touchdowns που συγκεντρώνουν οι δύο ομάδες.

Σκόρερ Touchdown

Στοιχήματα για παίκτες που δε συμμετέχουν στο παιχνίδι θεωρούνται άκυρα.

Αν ο αγώνας ματαιωθεί μετά το πρώτο Touchdown, τα στοιχήματα για τον πρώτο Touchdown σκόρερ ισχύουν κανονικά, τα στοιχήματα για τον τελευταίοή οποιονδήποτε Touchdown σκόρερ ακυρώνονται.

Αν ο αγώνας ματαιωθεί πριν το πρώτο Touchdown, τα στοιχήματα για τους πρώτους Touchdown σκόρερς ακυρώνονται.

Χάντμπολ

Γενικά

Όλα στα στοιχήματα θα ορίζονται βάσει του σκορ στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, εξαιρώντας επιπλέον χρόνο, αν υπάρχει.

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.

Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν επαναπρογραμματιστεί ή πραγματοποιηθεί τν ίδια μέρα ή αν ορίζεται διαφορετικά σους κανόνες. Εξαίρεση αποτελεί αν ανακοινωθεί εσφαλμένη ώρα.

Live Στοίχημα

Αν ένα γεγονός δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Τα γκολ υπολογίζονται ανεξάρτητα αν μπουν πριν ή μετά το στοίχημα.

1ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα τακτοποιούνται βάσει αποτελέσματος του πρώτου ημιχρόνου μόνο.

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το πρώτο ημίχρονο.

Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να είναι έγκυρα.

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει/Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Σημαίνει ότι τα στοιχήματα είναι για την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ του αγώνα.

Αν ένα παιχνίδι διακοπεί αφού μπει γκολ, τα στοιχήματα γα την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει ακυρώνονται.

Μονά / Ζυγά

Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός γκολ σε ένα παιχνίδι είναι ζυγός ή μονός αριθμός

Διπλή Ευκαιρία

Η διπλή ευκαιρία επιτρέπει να καλύπτονται δύο εκ των τριών πιθανών αποτελεσμάτων σε έναν αγώνα με ένα στοίχημα.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

1 ή Χ- αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή ισοπαλία, τα στοιχήματα κερδίζουν

Χ ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή υπέρ του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν

1 ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/Χ στοιχηματίζετε ή γηπεδούχος ομάδα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με ισοπαλία.

Ο επιπλέον χρόνος δεν υπολογίζεται

1η ομάδα που θα πετύχει 3/5/10/20 γκολ

Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη τα 3/5/10/20 γκολ.

Ημίχρονο με τα περισσότερα Γκολ

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα μπουν τα περισσότερα γκολ

Σύνολο πόντων ομάδας

Το <<σύνολο πόντων ομάδας>> είναι παρόμοι με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τους πόντους που συγκεντρώνει η επιλεγμένη ομάδα.

Σύνολο γκολ /παίκτη

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει σε ένα παιχνίδι ένας συγκεκριμένος παίκτης.

Σκόρερ ομάδας

Προβλέψτε ποιος παίκτης συγκεκριμένης ομάδας θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο Πρωτάθλημα/Τουρνουά.

Τα γκολ εκτός κανονικής περιόδου υπολογίζονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τα περισσότερα ή ίδιο αριθμό γκολ, τα στοιχήματα για τους παίκτες αυτούς θα ακυρώνονται, ενώ τα υπόλοιπα στοιχήματα θα χάνονται.

Γκολφ

Γενικά

Αν αναβληθεί η έναρξη ενός γύρου ή αν ακυρωθεί το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του γύρου, όλα τα εκκρεμή στοιχήματα παραμένουν έγκυρα για48 ώρες. Αν η αναβολή διαρκέσει περισσότερες από 48 ώρες, όλα τα εκκρεμή στοιχήματα θα ακυρώνονταικαι τα χρήματα θα επιστρέφονται.

Αν ένας παίκτης (του γκολφ) αποσυρθεί πριν την έναρξη του τουρνουά, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα θεωρούνται άκυρα.

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που ο παίκτης θα πετύχει την πρώτη τρύπα

Νικητής πρώτου γύρου

Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης που πέτυχε την υψηλότερη κατάταξη στο τέλος του πρώτου γύρου.

Money line

Σε περίπτωση που ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Αγώνες με 18 τρύπες

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που οι παίκτες πετύχουν την πρώτη τρύπα. Αν ένας γύρος ματαιωθεί, όλατα στοιχήματα του γύρου ακυρώνονται.

Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορστις 18 τρύπες.

Αν ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Τα πλέι-οφ δεν υπολογίζονται.

Αγώνες με 72 τρύπες

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που οι παίκτες πετύχουν την πρώτη τρύπα.

Όποιος παίκτης συμπληρώσει τις περισσότερες τρύπες, αναδεικνύεται νικητής. Αν και οι δύο παίκτες συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό τρυπών, νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ.

Αν ένας μεμονωμένος αγώνας λήξει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Τα πλέι-οφ λαμβάνονται υπόψη.

Νταρτ

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Αγώνες που ακυρώνονται ή αναβάλλονται είναι άκυροι, εκτός και αν επαναπρογραματίζονται ή διεξάγονται την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή ορίζονται διαφορετικά στους κανόνες.

Outright

Όλα τα outright στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν θα αγωνιστεί ο παίκτης ή όχι.

Money line

Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που θα περάσει στον επόμενο γύρο ή θα ανακηρυχτεί νικητής θα θεωρείται νικητής για την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

Σε δελτία με περισσότερους επιλογές τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία

Spread

Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

Over/Under

Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

In-Play betting

Τα στοιχήματα σε όλες τις αγορές θα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρώνεται ο αριθμός των προκαθορισμένων σετ

 

Μπιλιάρδο

Outright

Κανένα στοίχημα – Με την εξαίρεση των στοιχημάτων που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που συμμετέχει σε δεδομένο αριθμό προκριματικών διοργανώσεων αλλά δεν προκρίνεται στην κυρίως διοργάνωση. Τέτοια στοιχήματα θεωρούνται χαμένα για λόγους τακτοποίησης. Όλοι οι συμμετέχοντες σε μία δεδομένη διοργάνωση θα θεωρούνται πιθανοί νικητές. Οι λεπτομέρειες αναφέρονται κάτω από τον τίτλο της κάθε διοργάνωσης.

Money line

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον αγώνα.

Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προχωράει στην επόμενη φάση θεωρείται νικητής για λόγους τακτοποίησης των στοιχημάτων.

Στην περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Spread

Αν δεν ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός frames σε έναν αγώνα, αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για στοιχηματικούς λόγους, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση του αποκλεισμού ή απόσυρσης τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Over/Under

Αν δεν ολοκληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός frames σε έναν αγώνα, αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για στοιχηματικούς λόγους, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση του αποκλεισμού ή απόσυρσης τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Πρώτο frame

Αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο frame, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα των 4 πρώτων frames και τον νικητή του αγώνα. Όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

1ος παίκτης που θα φτάσει τα 3 frames

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τα 3 frames.

Οποιοσδήποτε παίκτης πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 3 frames για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα

Βόλεϊ

Γενικά

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.

Αν ένας χώρος αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα ενός αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της αρχικής σύστασης θα ακυρώνονται.

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί ή αφθονούν για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν επαναπρογραμματιστούν και παιχθούν την ίδια μέρα ή ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Η εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση που ανακοινώσουμε εσφαλμένη ώρα έναρξης.

Live Στοίχημα

Αν το γεγονός δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Τα σκορ των σετ ισχύουν ανεξάρτητα αν το σκορ διαμορφώθηκε πριν ή μετά την πραγματοποίηση του στοιχήματος.

Στοίχημα σετ

Το χάντικαπ στη βασική γραμμή αναφέρεται στο χάντικαπ του σετ.

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο ισχύων αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αν αλλάξει.

Over/Under

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των σετ σε έναν αγώνα.

Πρώτο σετ

Σε περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Ακριβές σκορ

Προβλέψτε το σκορ των σετ στο τέλος του αγώνα.

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο ισχύων αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αν αλλάξει.

Συνολικοί πόντοι

Οι <<Συνολικοί Πόντοι>> είναι παρόμοιοι με το Ασιατικό και το Under/Over στοίχημα. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των πόντων και των δύο ομάδων. Συνεχεία σύγκριση με το μειονέκτημα που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη αγώνα.

Αγώνες Μοτοσυκλετών

Γενικά

Αν ένας αγώνας ή μία χρονομετρημένη δοκιμή αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ για 48 ώρες.

Αγώνες FormulaOne

Όλα τα στοιχήματα που αφορούν στον αγώνα τακτοποιούνται με την επίσημη κατάταξη της FIA, την διοικούσα αρχή του αθλήματος, την στιγμή της απονομής στο βάθρο.

Θέση Βάθρου

Το αποτέλεσμα της τακτοποίησης είναι αυτό που ισχύει κατά την διάρκεια της απονομής στο βάθρο. Πιθανοί αποκλεισμοί και/ή εφέσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

Head to Head

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ζευγών οδηγών για στοιχηματικούς σκοπούς και να προσφέρονται αποδόσεις για το ποιος θα τερματίσει σε υψηλότερη θέση σε έναν συγκεκριμένο αγώνα.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσει κανένας οδηγός τον αγώνα, ο οδηγός που πραγματοποίησε περισσότερους γύρους θεωρείται νικητής. Αν αμφότεροι οδηγοί συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν

NASCAR Αγώνας

Ο επίσημος νικητής της σειράς NASCAR θα είναι ο νικητής της σειράς για στοιχηματικούς σκοπούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους αγώνες που έχουν σταματήσει πρώιμα κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Οι οδηγοί που δεν συμμετέχουν στους αγώνες δεν συμμετέχουν στον στοιχηματισμό.

Rally

Όλοι οι αγώνες τακτοποιούνται με την επίσημη κατάταξη όπως ορίζεται από τους οργανωτές και δεν επηρεάζονται από πιθανές επιπλοκές.

Μοτοσικλέτες – Πρωτάθλημα

Αγώνας

Στοιχηματίζετε σε όσους συμμετέχουν
Οι θέσεις του βάθρου θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του νικητή για στοιχηματικούς σκοπούς. Πιθανοί αποκλεισμοί και/ ή εφέσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.

Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός και αν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η 10Bet ανακοινώνει εσφαλμένη ώρα έναρξης.

Όλα τα στοιχήματα ράγκμπι ισχύουν για παιχνίδια διάρκειας 80 λεπτών. Τα 80 λεπτά περιλαμβάνουν και το χρόνο των καθυστερήσεων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Αν η έδρα αλλάξει από την αρχική που είχε ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση αλλαγής αντιπάλου από τον αρχικό που είχε ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα του αγώνα ακυρώνονται.

1ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα ορίζονται βάσει του αποτελέσματος του πρώτου ημιχρόνου μόνο.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.

2ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα ορίζονται βάσει του αποτελέσματος του δεύτερου ημιχρόνου μόνο.

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει / Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Πρώτη ή τελευταία ομάδα που σκοράρει σημαίνει ότι τα στοιχήματα είναι για την ομάδα που θα σκοράρει τον πρώτο ή τον τελευταίο πόντο του αγώνα.
Αν ένα γεγονός ολοκληρωθεί χωρίς πόντο, όλα τα στοιχήματα για την πρώτη/τελευταία ομάδα που σκοράρει θεωρούνται άκυρα.
Αν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί αφού μπει πόντος, όλα τα στοιχήματα για την πρώτη ομάδα που σκοράρει είναι έγκυρα, ενώ τα στοιχήματα για την τελευταία ομάδα που σκοράρει είναι άκυρα. Αν ένα γεγονός εγκαταλειφθεί χωρίς πόντο, τότε όλα τα στοιχήματα για την πρώτη/τελευταία ομάδα που σκοράρει, ακυρώνονται.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/Χ, στοιχηματίζετε στη γηπεδούχο ομάδα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και να τελειώνει το παιχνίδι με ισοπαλία.

Περισσότερα Γκολ

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα μπουν οι περισσότεροι πόντοι.

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί.

Κρίκετ

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προκαθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Αγώνες που ακυρώνονται ή αναβάλλονται δεν θεωρούνται έγκυροι εκτός και αν επαναπρογαμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή αν ορίζονται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση αποτελεί αν η Magicbet ανακοινώσει εσφαλμένη ώρα.

Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουν κανονικά, αν η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούxος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της αρχικής σειράς, θα ακυρώνονται.

Όλα τα στοιχήματα θα ορίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος όπως αυτό δηλώνεται από τον αρμόδιο φορέα του αγώνα ή του διαγωνισμού.

Σε αγώνες που επηρεάστηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διέπονται από τους επίσημους κανόνες ανταγωνισμού με την ακόλουθη εξαίρεση: αν ένας αγώνας αποφασιστεί είτε από ένα μπολ ή τη ρίψη του νομίσματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός και αν ο νικητής δηλώνεται με βάση τους επίσημους κανόνες ανταγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα είναι άκυρα.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή μη νικητή που καθορίζεται από τους κανόνες του ανταγωνισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να θεωρούνται μια ώθηση και να επιστρέφονται.

Τα στοιχήματα θα ισχύουν βάσει του επίσημου αποτελέσματος, εφόσον τουλάχιστον μία μπάλα έχει ριφθεί.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή μη νικητή που καθορίζεται από τους κανόνες του ανταγωνισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να θεωρούνται μια ώθηση και να επιστρέφονται.

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων , όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να κηρυχθούν άκυρη.

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Αλλα Αθλήματα

Γενικά

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Παιχνίδια που εγκαταλείπονται ή αναβάλλονται, ακυρώνονται εκός και αν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση αποτελεί αν η Magicbet ανακοινώσει εσφαλμένη ώρα έναρξης.

Αν ένα παιχνίδι πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία ή την ώρα έναρξης που έχει ανακοινωθεί, τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα αν πραγματοποιηθούν μέχρι την αναθεωρημένη ώρα έναρξης.

Αν η έδρα ενός αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Σε δελτία με παραπάνω στοιχήματα ισχύουν οι σχετικοί κανόνες εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά. Τα χρήματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και σε συστήματα η επιλογή θεωρείται μονάδα.

Μπάντμιντον

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Αν το παιχνίδι ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Μπιτς Βόλλεϋ

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι παίκτες που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Φλόρμπολ

Όλα τα παιχνίδια που πραγματοποιούνται θα ορίζονται βάσει του σκορ στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου και θα εξαιρούν τον επιπλέον χρόνο, αν υπάρχει.

Αν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν πραγματοποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τότε τα στοιχήματα που έχουν οριστεί βάσει αρχικής σειράς θα ακυρώνονται.

Ποδόσφαιρο σάλας

Όλες οι αγορές των αγώνων θα ορίζονται βάσει του προκαθορισμένου χρόνου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Ο προκαθορισμένος χρόνος πρέπει να ολοκληρώνεται για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Πινγκ-Πονγκ

Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στα ονόματα των παικτών που έχουν ανακοινωθεί πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Υδατοσφαίριση

Όλες οι αγορές θα ορίζονται βάσει του προκαθορισμένου χρόνους, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Ο προκαθορισμένος χρόνος θα πρέπει να ολοκληρώνεται για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Η υπηρεσία του Cash Out

To Cash Out είναι διαθέσιμο  αποκλειστικά στο live betting  και ισχύει  μόνο για μονά και παρολί (combo) στοιχήματα .


Το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα  Each Way, όπου οι όροι υπό τους οποίους είχαν αρχικά τοποθετηθεί τα στοιχήματα, έχουν αλλάξει (είτε μέρος, ή να κερδίσει, ή και τα δύο).

Το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα που τοποθετούνται σε πόντους (π.χ. Σύνολο Γκολ ή Ασιατικό Χάντικαπ ή Over/Under), όπου δεν υπάρχουν οι πόντοι στα οποία είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα. Το ίδιο ισχύει και για το Ασιατικό Χάντικαπ σε live στοιχήματα, αν το αποτέλεσμα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα αρχικά στοιχήματα έχει αλλάξει.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η υπηρεσία Cash-Out θα είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη αγορά ή  πελάτες.

Η Magicbet διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει την υπηρεσία Cash Out σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε τοποθετημένο στοίχημα, από τον πελάτη, παραμένει σε ισχύ , όπως είχε αρχικά τοποθετηθεί. To ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που το Cash Out δεν προσφέρεται λόγω οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος.

Η Cash Out προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν τυχόν υπάρξουν μεταβολές στην τιμή ή την αγορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τότε  μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα προσφορά Cash Out ή την αναστολή / αφαίρεση της Cash-Out υπηρεσίας.

Τα στοιχήματα που έχουν γίνει Cash Out θα λαμβάνονται και θα εμφανίζονται ως διευθετημένα. Το αποτέλεσμα της τελικής αγοράς δεν θα σχετίζεται με  την τελική διευθέτηση του στοιχήματος.

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με Free Bet κουπόνια δεν μπορούν να είναι αντικείμενο προς Cash Out. Η Magicbet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε Free Bet στοίχημα στο οποίο έχει επηρεαστεί από ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό σφάλμα. 

Ένα στοίχημα θα ακυρώνεται αν το Cash Out έχει χρησιμοποιηθεί για αγορές ή 
αποδόσεις που επηρεάζονται λόγω σφάλματος. 

Τα στοιχήματα που έχουν γίνει Cash Out, δεν μετράνε στο τζίρο της κατάθεσης ή του μπόνους.

 

Mercy Rule

Σε περίπτωση που κάποια διοργάνωση αθλητικού γεγονότος χρησιμοποιεί τον κανόνα Mercy Rule (Κανόνας Οίκτου) και εφαρμοστεί ένας τέτοιος κανόνας σε έναν αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν με το σκορ που υπάρχει εκείνη τη στιγμή.

 
26. Μπόνους Υποδοχής και Προσφορές Δωρεάν Στοιχημάτων

Οι Όροι & Προϋποθέσεις έχουν ως εξής:

- Η προσφορά ισχύει μόνο για άτομα άνω των 21 ετών.

- Η προσφορά αυτή δεν είναι ανοικτή σε υπαλλήλους της magicbet.gr, τους αντιπροσώπους της ή συνδεδεμένες εταιρείες.

- Το μπόνους υποδοχής ή η προσφορά δωρεάν στοιχηματισμού είναι ανοικτό σε όσους δεν διαθέτουν επί του παρόντος λογαριασμό στη magicbet.gr. Το προσφερόμενο μπόνους περιορίζεται σε μία πληρωμή ανά πελάτη και ισχύει αποκλειστικά για τον πρώτο λογαριασμό που ανοίγεται.

- Οι προσφορές δωρεάν στοιχηματισμού περιορίζονται σε μία ανά πελάτη. Σε περίπτωση που ένας πελάτης ανοίξει περισσότερους από έναν λογαριασμούς Magicbet, ο/οι πρόσθετος/οι λογαριασμός/οί Magicbet θα αναστέλλονται και όσα στοιχήματα τοποθετούνται στο/στους λογαριασμό/ούς θα θεωρούνται άκυρα.

- Κάθε προσφορά περιορίζεται σε έναν λογαριασμό ανά οικία.

- Το μπόνους υποδοχής ή τα χρήματα για δωρεάν στοίχημα παρέχονται στους πελάτες για να στοιχηματίσουν και δεν μπορούν ποτέ να τα αναλάβουν. Μόνο κέρδη μπορούν να αναληφθούν.

- Η magicbet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει αυτή την προσφορά οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

 

27. Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Η παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου περιγράφει τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που ακολουθούνται στο δικτυακό τόπο. Με την επιφύλαξη των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας πολιτικής προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχει ο πελάτης στην Εταιρεία, είτε μέσω αυτού του δικτυακού τόπου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, θα χρησιμοποιείται από εμάς μόνο για τους σκοπούς καθορισμού της καταλληλότητας του πελάτη ως παίκτη στοιχημάτων, για την επεξεργασία των στοιχημάτων και την τήρηση του λογαριασμού του πελάτη.

Υπό τον όρο ότι ο πελάτης έχει δηλώσει την αποδοχή του, η Εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό να έρχεται σε επαφή με τον πελάτη όσον αφορά σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να ενδιαφέρουν τον πελάτη. Παρομοίως, υπό τον όρο ότι ο πελάτης έχει δηλώσει την αποδοχή του, η Εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό να γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες σε άλλες εταιρείες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που μπορούν επίσης να έλθουν σε επαφή με τον πελάτη αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

 

Οι Πληροφορίες σας

Η Magicbet δύναται να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να σας καταχωρήσει ως συνδρομητή και/ή παίκτη προϊόντων στοιχήματος, να διαχειρίζεται κάθε εγγραφή και/ή λογαριασμό απευθείας σύνδεσης (on-line) που έχετε με τον Όμιλο Magicbet (συμπεριλαμβανομένου, αν δώσατε στη Magicbet στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, του ελέγχου σχετικά με το αν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτή τη χρεωστική/πιστωτική κάρτα και αν διαθέτετε επαρκή κεφάλαια για να στοιχηματίσετε), να παρέχει υπηρεσίες στοιχημάτων και παιγνίδια στο δικτυακό τόπο Magicbet και να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου σε περίπτωση που κερδίσετε για σκοπούς διαφήμισης, και να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε/τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, να σας παρέχει όνομα χρήστη και να ζητήσει την άποψή σας για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Magicbet, να βελτιώσει την έρευνα αγοράς και να προωθήσεις τις υπηρεσίες Magicbet. Παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία σας, δίνετε τη συναίνεσή σας στη Magicbet να επικοινωνεί μαζί σας (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου) αναφορικά με όλα τα ζητήματα. Οι πληροφορίες που συλλέγει για εσάς η Magicbet δύναται να περιλαμβάνουν: το όνομά σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας, στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τη διεύθυνσή σας, πληροφορίες σχετικά με την άδεια οδήγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες/προτιμήσεις σας όσον αφορά το στοίχημα και ιστορικό συναλλαγών και στοιχημάτων όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών στοιχηματισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτικές όλες αυτές οι πληροφορίες. Η Magicbet θα συγκεντρώσει τις περισσότερες από τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και/ή όταν μια συνδρομή δημιουργείται για εσάς ή εκχωρείται σε εσάς, αλλά θα συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο της Magicbet και κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή και/ή παίζετε παιγνίδια ή τοποθετείτε στοιχήματα στο δικτυακό τόπο της Magicbet, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον, η Magicbet δύναται να συλλέξει δυναμικές ή στατικές Διευθύνσεις πρωτοκόλλου Ίντερνετ όταν σας αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML. Αν το έχετε δηλώσει, συμφωνείτε η Magicbet να σας αποστέλλει, κατά καιρούς, πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες της, που δύναται να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες και υλικό, θα πρέπει να γράψετε στο Τμήμα Μάρκετινγκ της Magicbet στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@magicbet.gr.

 

Γνωστοποίηση Πληροφοριών

Η Magicbet δύναται να γνωστοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους (για παράδειγμα, τράπεζες για τη λειτουργία του on-line λογαριασμού σας, για απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον on-line λογαριασμό σας, υπηρεσίες πιστοποίησης για σκοπούς ελέγχου της ταυτότητάς σας, υπηρεσίες για τους σκοπούς διαχείρισης του on-line λογαριασμού σας, κ.λπ.) και, αν συναινείτε, σε τρέχοντες ή μελλοντικούς επιχειρηματικούς εταίρους για σκοπούς μάρκετινγκ ή επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αν έχετε συναινέσει ώστε η Magicbet να παρέχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα, συναινείτε ώστε αυτά να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς παροχής στοιχείων για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από κάθε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται σύμφωνα με τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου αυτού του τρίτου προσώπου. Η Magicbet δεν θα πωλεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δύναται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δύναται να μη διαθέτουν νόμους που προσφέρουν προστασία παρόμοια με αυτή που προσφέρεται σε εσάς βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 1998 (ο «Νόμος») και συναινείτε στη μεταφορά αυτή και την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών στις χώρες αυτές.

 

Η Χρήση των Cookies

Τα «cookies» είναι δεδομένα που ο φυλλομετρητής (browser) μας αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Η Magicbet χρησιμοποιεί προσωρινά «cookies» για την αναγνώρισή σας κατά την παραμονή σας στο δικτυακό τόπο όταν υποβάλλετε ένα άλλο αίτημα κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Αυτά τα «cookies» δεν αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και διαγράφονται όταν κλείνετε το φυλλομετρητή σας. Η Magicbet χρησιμοποιεί επίσης «cookies» αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο σας για να ανιχνεύσει συνήθειες στοιχηματισμού με σκοπό την καλύτερη στόχευση της ηλεκτρονικής διαφήμισης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εξήγηση αυτού δίνεται παρακάτω. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) συνήθως θα σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας έτσι ώστε να μη δέχεται «cookies», αλλά αν το κάνετε μπορεί να βλάψετε τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της Magicbet.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δικτυακών τόπων και τους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου της Magicbet γνωστοποιούνται σε αξιόπιστους τρίτους (που επιλέγονται προσεκτικά από τη Magicbet) προκειμένου να στοχεύσουμε τις διαφημίσεις μας στο Διαδίκτυο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνολογία ιχνηλάτησης, που παρέχεται από τους διαφημιστές εταίρους μας για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τη διαφήμισή μας στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους τρίτους διαφημιστές εταίρους της Magicbet να αναγνωρίζουν το «cookie» ενός φυλλομετρητή όταν ένας φυλλομετρητής επισκέπτεται το Δικτυακό Τόπο της Magicbet. Όπως προαναφέραμε, έχετε πάντα τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα «cookies» αν το επιτρέπει ο φυλλομετρητής σας. Τα «cookies» μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε ποιες διαφημίσεις φέρνουν τους χρήστες στο Δικτυακό τόπο της Magicbet. Το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν συλλέγονται από, ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους διαφημιστές ή προμηθευτές τεχνολογίας της Magicbet. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας ιχνηλάτησης δεν μπορούν να αποδοθούν απευθείας σε εσάς, απλά συγκεντρώνονται έτσι ώστε η Magicbet να μαθαίνει ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί διαφημιστές εταίροι της. Όταν οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τους προμηθευτές τεχνολογίας, η χρήση αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου αυτής της εταιρείας.

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η magicbet.gr δεν ευθύνεται για τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των Δικτυακών τόπων.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας του Ιδιωτικού Απορρήτου

Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και/ή την πολιτική ασφαλείας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές αυτές σε αυτή την ιστοσελίδα, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιστάσεις τις γνωστοποιούμε.

Δεν έχετε συμπληρώσει το username ή το password

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε κάνει login.

Κλείσιμο

×

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να δείτε τις προσφορές θα πρέπει να κάνετε login.

Κλείσιμο